Viktigt jobb i kommuner och regioner

Vilket viktigt arbete som görs i landets kommuner och regioner! Och vad mycket kommunikation mellan invånare och tjänstepersoner som sker där.

Porträttbild.

Gabriella Sandström.

Det här blev jag påmind om nyligen när jag hade kontakt med både vårdcentralen och en biståndshandläggare för en anhörig. Jag blev uppringd på telefon och uppskattade att kunna ställa följdfrågor och försäkra mig om att vi förstått varandra rätt. Jag bad om skriftlig information som komplement och fick både ett trevligt bemötande och tydlig information.

I det här numret har vi vänt oss till några personer som arbetar med klarspråk i kommuner och bett dem berätta om hur de gör och resonerar.

Att klarspråksarbete leder till begripligare texter vet vi redan. Det kan också leda till enklare processer, exempelvis genom att onödiga blanketter tas bort. Men det är hittills ganska få som mätt de ekonomiska vinsterna av klarspråksarbete. I Norge har organisationen KS, motsvarigheten till SKR, låtit ekonomer göra en utvärdering av två kommuntexter som har klarspråksbearbetats. Resultaten visar att det är oerhört lönsamt att investera i klarspråk: avkastningen ligger på 30–300 procent.

Hoppas att du som läser får både inspiration och fler argument för klarspråk!

Gabriella Sandström
Redaktör för Klarspråk