Digitalisering och klarspråk hänger tätt ihop

Som vd för SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, ägnar jag mycket tid åt att stötta våra medlemmar att använda digitaliseringens möjligheter för att skapa en mer effektiv och tillgänglig välfärd.

Porträtt.

Palle Lundberg. Foto: Lena Evertsson.

Välfärden ska erbjuda tjänster som utgår från invånarnas behov och förväntningar, och dagens användare förväntar sig tillgängliga och smidiga tjänster. Sådana tjänster är ofta digitala i dag. Se bara på 1177, för att ta ett exempel, som gör det lätt för oss alla att få information och råd om hälsa och sjukdomar.

Digitaliseringen innebär också en möjlighet att effektivisera välfärdens verksamheter, vilket bidrar till att lindra den brist på personal som finns i kommuner och regioner. Därför är välfärdens digitalisering en av SKR:s viktigaste frågor.

För mig hänger digitaliseringen tätt ihop med klarspråk. Åtminstone är ambitionerna desamma – kommuners och regioners digitala tjänster ska vara lätta att förstå och använda. Tillgänglighetsperspektivet, som är en central del av klarspråksarbetet, måste genomsyra digitaliseringen. Det handlar om att förenkla för invånarna. Det är dem vi finns till för. Därför är både digitalisering och klarspråk så viktigt.

Klarspråk handlar inte bara om att skriva begripligt för att följa språklagen, även om det är nog så viktigt. Det handlar faktiskt om demokrati och rättssäkerhet, om att alla har rätt att förstå vad offentliga verksamheter, som kommuner och regioner, säger i både talat och skrivet språk.

Att uttrycka sig enkelt, vårdat och begripligt minskar dessutom risken för att missuppfattas, och ökar tilliten till den som står bakom. Det finns även ekonomiska skäl att använda klarspråk. Om läsaren förstår meddelanden blir handläggningen snabbare, och avsändaren slipper lägga dyrbar tid på att hantera följdfrågor.

Alla vill kunna förstå vad de läser och hör. Det är en självklarhet. Alla vi som någon gång kämpat med en text full av krångliga formuleringar och irrelevant information vet hur det känns. Det är ingen bra upplevelse att känna sig utestängd av en text. Och vad är egentligen syftet med en text som bara vissa kan förstå?

Jag vill avsluta med en uppmaning. Varje vår delar Språkrådet ut Klarspråkskristallen – ett pris för ett klart och begripligt offentligt språk. Kanske är det 2024 dags för din kommun eller region att ta hem utmärkelsen? Så se till att skicka in er nominering!

Palle Lundberg
Vd för Sveriges Kommuner och Regioner