Språkfrågan: Vilka ord är svårast för en vuxen som lär sig svenska?

Klarspråk handlar om att anpassa texten för mottagaren. När man riktar sig till vuxna andraspråkstalare har man att göra med en målgrupp med ett begränsat ordförråd. Här är det lätt att blanda ihop dem med en annan grupp som inte kan så många ord: barn.

Barn och vuxna kommer dock in i språket på helt olika vägar. En vuxen andraspråksinlärare vet sällan vad grejsimojs eller geggamoja är, men det går lätt att förklara med de ungefärliga synonymerna objekt respektive substans. Vuxna har dessutom med sig en massa referenser: kulturella, geografiska, yrkesmässiga och så vidare. En sådan gemensam referens är språket latin. Latinska ord har smugit sig in i de flesta europeiska språk, och din utländska vän känner sig kanske hemma med ord som specifik, fiktion och provocera, medan mer svensksvenska ord som annorlunda, bortifrån och äsch är mycket svårare.

Partikelverb är ett annat exempel på riktigt klurig svensksvenska. Meningar som Festen blir inte av och All mat gick åt är nästintill omöjliga att begripa. Om man inte är på sin vakt kanske man blandar ihop bli av med bli till och gå åt med gå till eller gå av.

Helt på tvärsen, kan man tycka. Eller enklare uttryckt: kontraintuitivt.

Sofi Tegsveden Deveaux
Sfi-lärare och läromedelsförfattare, LYS förlag