Tre frågor till ...

Julia Agha, vd på den arabiskspråkiga nyhetskanalen Alkompis.

Porträtt.

Julia Agha. Foto: Nael Nassar.

Vad behöver myndigheter och kommuner tänka på när de kommunicerar med arabisktalande personer i Sverige?

Anpassa budskapen till målgruppen. Kärnan i kommunikationen och fakta ska vara desamma, men vinklar och formuleringar kan skilja sig beroende på mottagaren. Arabisktalande personer är del av den svenska befolkningen, men ibland behöver man rikta särskilda informationsinsatser och då är det viktigt att anpassa budskapen.

Finns det några fallgropar som är viktiga att undvika, exempelvis kring språket eller stilen?

Om det är viktig information som ska kommuniceras så är tydlighet A och O. Ironi, skämt och ordspråk är svåra att översätta och kan därför lätt landa fel. Spara fyndig copy till sådant som kan få vara lite lättsamt, till exempel inbjudningar, invigningar eller lanseringar.

Fungerar det alltid att översätta en svensk text eller är det bättre att ta fram material direkt på arabiska?

Det går bra att översätta svensk text till arabiska, men det blir sällan bra när man översätter direkt ord för ord. Det är viktigt att översättaren fullt ut förstår innebörden i texten och även har möjlighet att ställa frågor om texten. Om översättaren inte förstår så kommer inte läsaren förstå.