Begripligt på många språk

Sverige är ett mångspråkigt land. Så har det alltid varit. Men kanske har vi börjat prata mer om det och fundera mer över hur det påverkar myndigheters kommunikation och klarspråksarbetet.

Porträttbild på Ingrid Ohlsson.

Ingrid Olsson.

Den som vill skriva klarspråk måste alltid fundera över mottagaren. I ett mångspråkigt samhälle behövs ett vårdat, enkelt och begripligt språk än mer. Det kan handla om att läsaren inte har svenska som modersmål och därför behöver extra förklaringar och andra ord. Men det handlar också ofta om att texten kommer att översättas. Även då är klarspråk viktigt, så att översättaren lätt förstår sammanhangen och inte trasslar in sig i oklara och snåriga formuleringar.

Vi vill framföra våra varmaste gratulationer till Folkhälsomyndigheten som vann Klarspråkskristallen i år. Alla som läser artikeln om deras arbete förstår varför. Motiveringen från juryn lyfter fram att myndigheten kombinerar olika medier för att anpassa budskapet efter mottagare och situation, och att de samverkar med olika yrkesgrupper, myndigheter, kommuner och regioner samt inte minst med mottagargrupperna själva. En värdig vinnare!

Skribenterna i detta nummer växlar mellan att skriva mångspråkighet och flerspråkighet. Språkforskare brukar ibland säga att samhället är mångspråkigt och individerna flerspråkiga, men generellt används orden oftast synonymt och blandat.

Ingrid Olsson
Redaktör för Klarspråk