Film på fyra språk ger brottsmisstänkta bättre koll

I stressade lägen är kommunikation extra svårt. Ett sådant läge är när man blir stoppad av polis. För att hjälpa misstänkta som stoppats att förstå vad som kommer att hända har Polismyndigheten gjort en animerad film på fyra språk.

Polisens film om hur rättsprocessen går till, arabisk version.

Sedan några år arbetar polisen enligt en metod som heter snabbare lagföring. Den innebär att personer som stoppas misstänkta för enklare brott som olovlig körning, narkotikainnehav eller butiksstöld får en så kallad delgivningsblankett direkt i handen. På blanketten framgår brottet som de misstänks för och tid och plats för rättegång.

För att förklara den kommande rättsprocessen på ett enkelt och pedagogiskt sätt har polisen tagit fram en animerad film. En polis på plats kan förklara vad som kommer att hända genom att visa filmen i sin mobiltelefon för den misstänkta. Den misstänkta kan även se om filmen i efterhand, via en QR-kod på delgivningsblanketten som leder till filmen på polisens webbplats.

Eftersom många misstänkta inte har svenska som modersmål finns filmen också på engelska, arabiska och spanska. Att direkt i anslutning till ett brott visa en film som förklarar vad som rättsligt kommer att hända är ett exempel på situationsanpassad kommunikation, en klarspråkshandling i ett mångspråkigt Sverige.

Metoden snabbare lagföring ska korta tiden mellan brott och dom till max sex veckor. När en misstänkt stoppas gör polisen klar utredningen direkt på plats och ärendet går direkt vidare till åklagare. Den misstänkta är sedan själv ansvarig för att ta del av åtalshandlingarna och för att infinna sig i tingsrätten. Genom att titta på filmen görs den misstänkta delaktig i den fortsatta rättsprocessen.

Produktionen av filmen innebar en ovanlig kommunikativ utmaning. Ökad delaktighet för den här målgruppen betyder ju att man ska ta ökat ansvar i en i grunden oönskad process. Men att stämma av filmen med målgruppen brottsmisstänkta i förväg var av förklarliga skäl inte möjligt, utan behoven fick analyseras på annat sätt. Filmen togs därför fram i nära samarbete med förundersökningsledare som coachar poliser i yttre tjänst. Språkliga avvägningar gjordes mellan det juridiskt korrekta och vad som är förståeligt för gemene man.

I arbetet med filmen deltog även utredningssekreteraren för snabbare lagföring på Justitiedepartementet. Filmen stämdes också av med de samverkande myndigheterna Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården och Rättsmedicinalverket. Polisens översättningsgrupp har ansvarat för översättningen till engelska, spanska och arabiska.

Ylva Voxby
Kommunikationsstrateg, Polismyndigheten

Louise Wassdahl
Språkvårdare, Polismyndigheten