Digitale læser foretrækker papir

Kan du huske dengang, hvor vi alle sammen troede, at fremtiden ville blive papirløs? Det er vel ikke mere end 10-15 år siden? Vi forestillede os, at inden for få år – måske allerede i 2020 – ville vi læse alle tekster digitalt.

Det blev ikke tilfældet. I dag taler vi om de unge som ”den digitale generation” eller ”de digitalt indfødte”, og vi forestiller os, at de foretrækker at læse digitalt, fordi de er vokset op med digitale medier. Nye undersøgelser viser, at det heller ikke er tilfældet. De unge er digitale ja, men hvis de skal læse en fagtekst, foretrækker de papir – ligesom alle andre aldersgrupper.

Vi lever med digitale medier – men foretrækker papir

En ny befolkningsundersøgelse viser, at et stort flertal af danskerne foretrækker at læse fagtekster på papir fremfor på en skærm. 67 procent foretrækker papir, hvis teksten er kort (en til tre sider), og hele 81 procent foretrækker papir, hvis teksten er længere end tre sider.

Flertallet foretrækker analoge tekster af to grunde: Papir er nemmere at koncentrere sig om, og papir er bedre, når man skal tage noter. Det er i hvert fald de styrker, som flest fremhæver ved papir fremfor skærm (se figuren).

Digitale præferencer er altså ikke blot et spørgsmål om generationer og vaner, det er også et spørgsmål om måden, vi koncentrerer os og arbejder på. Det giver stof til eftertanke i en tid, hvor vi digitaliserer alle uddannelser. Og ikke mindst under den igangværende Coronapandemi, hvor mange arbejder og studerer digitalt fra deres egne hjem.

De unge ser det digitale potentiale

De unge foretrækker digital læsning i højere grad end andre, når det handler om at arbejde med teksten på andre måder end at læse koncentreret. For eksempel mener unge i højere grad, at skærm er bedre, når de skal tage noter, søge i en ikke-læst tekst eller dele en tekst. Undersøgelsen tyder således på, at de unge i højere grad end andre har forskellige præferencer for digitale fagtekster, alt efter hvordan de skal arbejde med dem.

Jeg gætter på, at de unge er bedre end andre aldersgrupper til at vælge medie efter formål? De unge kender de analoge styrker – og de digitale.

Fremtiden er både analog og digital

Undersøgelsen er med til at tegne et billede af en fremtid, der både er digital og analog – i hvert fald den nære fremtid. De digitale medier er trods alt nye, og de store tech-giganter arbejder på højtryk på at finde nye og bedre måder at læse digitalt på. Vi venter i spænding, men må vi nok se i øjne, at indtil videre foretrækker læserne ikke at være entydigt digitale.

Undersøgelsen Den digitale læser foretrækker papir er gratis og kan hentes på bjergk.dk.

Figur över vad "befolkningen" tycker om fördelar med skärm respektive fördelar med papper. 76% har angett att papper är bäst för koncentration, 5% har angett motsvarande för skärm. 78% har angett att papper är bäst för anteckningar, 10% har angett motsvarande för skärm. 51% har angett att papper är bäst att återhämta, 40% har angett motsvarande för skärm. 18% har angett att papper är bäst till att söka, 68% har angett motsvarande för skärm. 41% har angett att papper är bäst att orientera sig i, 23%har angett mosvarande för skärm. 21% har angett att papper är bäst att dela, 39% har angett motsvarande för skärm.

Så här svarade läsarna på frågan om de föredrog papper eller skärm vid olika typer av läsning.

Liten dansk-svensk ordlista

Foretrækker = föredrar

Måske = kanske

Nemmere = lättare

Måden = sättet

Uddannelse = undervisning

Gætter på = gissar på

Formål = syfte

Kresten Bjerg
Bjerg Kommunikation, Danmark