Klarspråk på svenska i Finland

Svenskan är ett nationalspråk i Finland, men nästan alla finlandssvenska myndighetstexter är översättningar från finska.

Som finlandssvensk språkvårdare besvarar jag språkfrågor och håller utbildningar, men min målgrupp är annorlunda än mina finska kollegers. Den består i hög grad av översättare.

När man arbetar med klarspråk ska man helst börja från noll: fundera på vad man vill ha sagt, till vem, och hur texten utifrån detta ska utformas och struktureras på bästa sätt. Tyvärr kan översättarna i allmänhet inte påverka innehållet och strukturen i en text. Vi får sällan tillämpa de övergripande klarspråksprinciperna.

Å andra sidan behöver jag nästan inte alls lära ut teknikaliteter som stavning, böjning och skrivregler. Översättarna är ju själva experter på språk, och deras frågor är specifika och avancerade. De handlar oftast om grammatik, terminologi och ordval. Jag gör utredningar och kollar i flera källor, och vi diskuterar lösningar tillsammans

Vi har ambitiöst upplagda klarspråksprojekt också i Finland, men oftast genomförs de bara på finska. Det är synd, för översättarna skulle kunna bidra med mer. Det som är oklart på finska kan inte bli klarspråk på svenska. Med mera samarbete blir det bättre på bägge språken.

Maria Fremer
Institutet för de inhemska språken, Finland