Språkfrågan: Hur bör det nya coronaviruset benämnas?

Vi på Språkrådet har publicerat en rekommendation i Frågelådan om benämningar på det nya coronaviruset.

Sjukdomen som orsakas av viruset heter covid-19 och skrivs i svenska texter med gemener. Uttalet brukar vara /kåvid/.

Coronavirus är en samlingsbenämning för flera virus. Det nya viruset har fått den medicinska benämningen SARS-coronavirus-2, som kan användas då man behöver vara exakt. I allmänspråkliga sammanhang kan man i stället använda mer övergripande formuleringar, t.ex. viruset som orsakar covid-19. I medietexter förekommer också mindre precisa uttryck som det nya coronaviruset eller bara coronaviruset. De kan fungera väl i sitt sammanhang om det tydligt framgår vad de syftar på.

Läs mer på www.isof.se/frageladan. Länk till annan webbplats.