Klarspråk firar 25 år!

I början av 1995 kom det första numret av Klarspråk ut, då under namnet Klarspråksbulletinen. Den var fyra sidor precis som nu, men i svartvitt och med en liten EU-flagga som enda illustration.

I nummer 1/1995 kunde man läsa att regeringen utsett en arbetsgrupp för att främja språkvårdsarbete på myndigheter – Klarspråksgruppen. I gruppen ingick bland andra Bengt-Åke Nilsson, rättschef i Statsrådsberedningen, Barbro Ehrenberg-Sundin, språkexpert i Justitiedepartementet och Margareta Westman, chef för Svenska språknämnden.

I artikeln står att en av planerna inför 1995 var att starta Klarspråksbulletinen som ett forum för att utbyta erfarenheter. Den första redaktören Barbro Ehrenberg-Sundin berättar i dag:

– Gruppens viktigaste uppgift var att inspirera myndigheter att sätta igång klarspråksarbete, och genom bulletinen kunde vi nå ut till dem. Vi startade med stor kämpaglöd och i en hel del motvind.

Andra planer för den nystartade Klarspråksgruppen var att anordna språkvårdsseminarier och konferenser och att bilda regionala nätverk.

I en annan artikel beskriver Mats Landqvist vad en språkkonsult är och vilken hjälp yrkeskåren kan erbjuda myndigheter. Olle Josephson, ansvarig för språkkonsultlinjen på Stockholms universitet, efterlyser praktikplatser till 20 studenter. Hugade myndigheter uppmanas att ringa (!).

Gabriella Sandström