Nu snackar vi attityder!

Temat för det här numret är attityder till språk. Sådana finns det gott om, och vi har en tendens att bedöma människor utifrån deras uttal eller vilka ord de använder.

Porträttfotografi på Gabriella Sandström.

Hur påverkar våra språkattityder tolkningen av den vi kommunicerar med? Ellen Bijvoet skriver här intill om hur människors sätt att tala påverkar uppfattningen om dem.

Maria Bylin skriver om hur knepigt det kan vara att benämna grupper av människor på ett sätt som fungerar för alla inblandade.

Lotta Ederth berättar om tvtittarnas och radiolyssnarnas synpunkter på språket i public service. Henning Årmans artikel handlar om hur ”förortsslang” kan användas som identitetsmarkör på en gymnasieskola i innerstan.

I år fyller Klarspråk 25 år. Inför jubileet har jag pratat med Barbro Ehrenberg-Sundin, som var tidningens första redaktör. På sid. 3 bjuder vi på liten återblick, och man kan konstatera att mycket är sig likt medan annat har förändrats totalt sedan 1995.

Klarspråksbulletinen, som den då hette, fyllde en viktig funktion som informationskanal för klarspråksarbete – det här var ju före internets genomslag. Redan efter fyra år hade ”Bullen” 2 700 prenumeranter, och sedan dess har antalet prenumeranter mer än dubblerats.

Barbro vill hälsa till läsarna och önska dagens alla klarspråksambassadörer fortsatt framgång! Vi i redaktionen instämmer!

Gabriella Sandström
Redaktör för Klarspråk