Notiser nr 1/2020

Omslaget till rapporten Svenskan är den fasta inredningen.

Två rapporter från Språkrådet

Språkrådet har kartlagt vilka språk som syns på skyltar och anslag på vårdcentraler och bibliotek runt om i landet. Om detta kan man läsa i rapporten Svenskan är den fasta inredningen.

Rapporten Språklagen och medborgaren handlar om språklagens betydelse och hur medborgarna uppfattar den, baserat på en analys av mejl från medborgare till myndigheter.

Omslaget på Begriplig texts bok.

Begriplig texts bok

och nya webbplats

Vi har tidigare skrivit om resultaten från projektet Begriplig text (se Klarspråk nr 3/2019). Nu har de 19 skrivråden sammanställts i en bok, som snart finns att ladda ner från webbplatsen. Länk till annan webbplats. Där finns även filmer och annat material från projektet.

Disputerat på myndighetstexter om äldre

Språkvetaren Malin Sandberg har nyligen doktorerat vid Göteborgs universitet med avhandlingen Från beslut till broschyr. Hon har undersökt så kallade textkedjor, relationer mellan texter skrivna inom en statlig satsning på kultur för äldre, där olika aktörer skrivit texter av olika slag.

Vill du hellre läsa Klarspråk digitalt?

Du som prenumererar på den tryckta tidningen kan i stället få ett mejl med en länk till det nya numret. Då kan du läsa Klarspråk antingen som pdf eller som artiklar på webben och sparar samtidigt på miljön. Hör av dig till klarsprak@isof.se om du vill ändra prenumerationen.

Nordisk klarspråkskonferens

Vill du lära dig mer om nya metoder och samarbeten för klarspråksarbete? Den 19–20 november har du chansen att nätverka och ta del av kunskaper och erfarenheter från klarspråksexperter och forskare från hela Norden. Konferensen hålls på Nalen i Stockholm.