Notiser nr 3/2019

Filmer från Begriplig text

Projektet Begriplig text nämns i flera artiklar i detta nummer. Projektet hade ett slutseminarium i juni, och du kan se filmerna från seminariet på webbplatsen www.begripligtext.se Länk till annan webbplats..

Omslaget på Sveriges språkflora.

Sveriges språkflora

Handboken Sveriges språkflora innehåller information om drygt 40 av de språk som talas i Sverige. Den vänder sig till alla som arbetar i det flerspråkiga Sverige och främst till dem som anlitar tolk eller översättare eller som planerar informationsinsatser på flera språk. Här finns också ett kapitel om vad man bör tänka på vid layout av språk med annan skrivriktning än vänster till höger eller annan teckenuppsättning än den latinska. Boken är skriven av Sofia Malmgård och Morena Azbel Schmidt.

Omslaget på boken Sagor om grammatik.

Sagor om grammatik

Sara Lövestam fortsätter att skriva grammatikböcker. Hennes senaste bok Riddar Kasus hjärta och andra sagor om grammatik presenterar ett antal grammatiska fenomen i sagoform. Vad sägs om Sagan om vilden i Positionsschemat eller Sagan om den introverta interjektionen?

Klarspråkskristallen 2020

Snart är det dags att nominera igen! Temat för Klarspråkskristallen 2020 är nya kanaler och nya metoder för klarspråksarbete.

Mer information om Klarspråkskristallen 2020.

Klarspråk + terminologi = sant

Den 11 oktober är du välkommen till Språkrådets halvdagsseminarium Tydligt och begripligt med klarspråk och terminologi. Där presenterar vi olika perspektiv på terminologiarbetets roll för klarspråkig kommunikation.

Omslaget på boken Fatta lagen!

Fatta lagen!

Juristen Dona Hariri menar att många, särskilt unga, inte känner till sina rättigheter. Hennes bok Fatta lagen! vill göra lagen tillgänglig för alla. Här förklarar hon till exempel varför det aldrig är en bra idé att jobba svart och vad samtycke till sex egentligen innebär.

Utredning om funktionshinderspolitiken

I maj lämnades betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken över till socialministern. Utredningen beskriver hur funktionshinderspolitiken kan genomföras inom sju samhällsområden av särskild betydelse och i samhället i stort. Man föreslår dessutom att principen om universell utformning – att göra rätt från början för att se till att alla kan använda samma saker och tjänster – ska vara vägledande.

Ny podd om språk

Språktidningen har startat en podd om språk. I det första avsnittet samtalar tidningens chefredaktör Anders Svensson med Lena Lind Palicki om de och dem, i det andra avsnittet berättar Karin Milles om hen och jämställt språk.

Språk i Norden 2019

Den nya utgåvan av Språk i Norden har temat språket i sociala medier. Du kan bland annat läsa om kommunikation mellan medborgare och tjänstemän i en kommun, dialekter i sociala medier och hur ordboksartiklar läggs till i forumet Folkmun.se Länk till annan webbplats..

Läs numret Länk till annan webbplats.