Kunskap om vad som gör texter begripliga

Vi som arbetar med klarspråk predikar ofta vikten av mottagaranpassning – alltså att anpassa texten efter läsarens behov. Men hur ska vi egentligen veta vad läsarna tycker är begripligt?

Porträttfotografi på Gabriella Sandström.

Det bästa vore förstås att fråga dem, men det är inte alltid möjligt. I projektet Begriplig text har fokus varit
på läsarna. Vad tycker läsare med olika slags lässvårigheter gör texter begripliga? Vad fungerar bra och vad hindrar istället läsningen?

Projektet har pågått i tre år och just avslutats. I det här numret av Klarspråk berättar några av personerna i projektet om resultaten och vad vi som producerar texter och information kan lära oss av dem. För det finns sådant som fungerar bra för de flesta läsare.

Jag vill samtidigt puffa för Begriplig texts webbplats
begripligtext.se, där det finns filmer och blogginlägg med råd om hur man ska skriva för att nå personer med lässvårigheter. Dessutom skriver Tommy Olsson om digital tillgänglighet och om EU:s nya webbtillgänglighetsdirektiv.

I januari i år började en ny lag gälla som ställer krav på att myndigheters webbplatser och appar ska vara tillgängliga även för personer med funktionsnedsättningar. Tommy reder ut vad lagen omfattar och hur tidplanen ser ut.

Tillgänglighet angår oss alla!

Gabriella Sandström
Redaktör för Klarspråk