Ny lag om tillgängliga offentliga webbplatser

Tillgänglighet har länge varit ett område som hamnat i skymundan. Det är något som bara ska fungera och som ingen märker förrän det brister.

Från och med den 1 januari 2019 gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, som är Sveriges införlivande av EU:s webbtillgänglighetsdirektiv. Syftet med direktivet är att förbättra tillgängligheten i offentliga aktörers webbplatser och appar, främst för personer med funktionsnedsättning. Lagen omfattar inte bara publika webbplatser och appar, utan också intranät, extranät och dokument (exempelvis pdf:er).

Kraven är att digital offentlig service ska vara

  • möjlig att uppfatta
  • hanterbar
  • begriplig
  • robust.

De webbplatser och appar som följer en viss europeisk standard (EN 301 549 annex A, version 2.1.2.) anses automatiskt uppfylla dessa krav.

Porträttfoto på Tommy Olsson.

Tommy Olsson.

Många myter om tillgänglighet

Det finns många myter om vad tillgänglighet innebär – som att tillgängliga webbplatser är fula och tråkiga. Så är det förstås inte alls, men gamla fördomar kan vara svåra att utrota.

En annan fördom är att det är svårt, dyrt och tidskrävande att skapa tillgängliga webblösningar. Det kan vara dyrt och svårt att lägga till tillgänglighet i efterhand, men tänker man på det från början är det ingen nämnvärd skillnad. Några arbetsmoment, som textning och syntolkning av filmer, tar förstås tid i anspråk, men den som är döv eller blind har ju samma behov av information som den som kan höra och se.

Innehåll, formgivning och teknik

Det finns tre aspekter att ta hänsyn till för att skapa tillgänglig webb: innehållet, formgivningen och tekniken. Kanske något förvånande är tekniken ofta det minsta problemet. Teknik och formgivning är vanligen något man gör en gång för alla, eller åtminstone relativt sällan. Produktionen av innehåll, däremot, pågår ju ofta löpande. Här ställer lagen krav på att det finns textalternativ för allt innehåll som inte är text, att det finns transkriptioner av ljudklipp (till exempel poddsändningar) och att filmer är textade och, vid behov, syntolkade.

Lagen gäller sedan årsskiftet, men de flesta webbplatser behöver inte uppfylla kraven riktigt än. Webbplatser skapade efter september 2018 omfattas från den 23 september i år, äldre webbplatser från september 2020 och appar från juni 2021.

De aktörer som berörs ska dessutom regelbundet publicera en så kallad tillgänglighetsredogörelse som beskriver hur väl man uppfyller lagkraven och ger möjlighet att påpeka brister.

Myndigheten för digital förvaltning ansvarar för att utöva tillsyn av lagen och kontrollera att offentliga aktörer sköter sig.

Tommy Olsson
Specialist på webbtillgänglighet på Myndigheten för digital förvaltning