Språkfrågan: Hur vet man om läsaren förstår termen?

När man undrar vad termer står för är Rikstermbanken en bra kunskapskälla, skriver Språkrådets terminolog Karin Webjörn.

När vi stöter på ord vi inte känner till kan vi gå till webbplatsen svenska.se Länk till annan webbplats. och söka i Svenska Akademiens tre ordböcker. Ord som går att finna där hör mestadels till svenskans allmänspråk, det vill säga ord som merparten av talarna av svenska kommer i kontakt med.

Men om vi vill ta reda på vad nyckelbiotop står för, kanske för att förstå varför vi fått avslag på en ansökan om bygglov, måste vi söka i andra källor, till exempel i Rikstermbanken. På rikstermbanken.se får vi veta att nyckelbiotop är en term som står för ’skogsområde med speciell karaktär och struktur där man finner eller har starka förväntningar att finna rödlistade arter’. (Och i ett sådant område bör man inte bygga.)

Termer finns inom alla ämnesområden. De benämner kunskap och företeelser som är utmärkande för ämnet, och de underlättar kunskapsöverföringen mellan fackexperter. Men om en term används för en målgrupp som inte har fackexpertens kunskap kan den verka svår och signalera distans.

Varje gång man är i färd med att använda en term bör man alltså fundera över om målgruppen förstår termen eller om det går att välja ett ord i allmänspråket som står för samma sak. Eller, varför inte bjuda på sin kunskap och förklara vad termen innebär, antingen i löptexten eller i en ordlista vid sidan av.

Karin Webjörn
Språkrådet