Tre frågor till...

Ester Hedberg på Dyslexiförbundet som varit projektledare för Begriplig text.

Porträttfoto på Ester Hedberg.

Ester Hedberg. Foto: Ylva Bjelle.

Projektet har nyligen avslutats. Vad händer nu – hur ska resultaten spridas?

De faktorer som projektets deltagare ringat in som särskilt viktiga för att en text ska bli begriplig har vi sammanställt som råd till den som skriver. Råden ska vi lägga upp på webbplatsen begripligtext.se. De blir fria för alla att använda. På webben ska även andra resultat finnas, och alla partner i projektet ska hjälpas åt att sprida dem.

Vilka lärdomar tar du med dig?

Oj, det är många. En viktig insikt är att vi alla läser på olika sätt, vilket ställer olika krav på texter. Samtidigt kan läsare inte förvänta sig att det alltid ska finnas
olika versioner av texter.

Vi som skriver måste veta vem läsaren är. Ska vi informera om något som berör alla bör vi skriva för dem som har svårast att läsa. Då blir det begripligt för de flesta.

Vad är det viktigaste att tänka på för oss som skriver och kommunicerar i kommuner, regioner och på andra myndigheter?

Att det första intrycket av en text kan avgöra om den ska bli läst eller inte. En text som ser svår ut väljs ofta bort, även om språket i sig är begripligt. Texten ska vara luftig, ha en bra struktur och vara kort.