Det viktiga juridiska språket

Det här numret handlar om juridiskt språk. Språket är juristens främsta arbetsredskap, sägs det ibland. Det är ju med hjälp av ord som lagar, domar och beslut byggs upp.

Porträttfotografi på Gabriella Sandström.

Gabriella Sandström. Foto: Joachim Bago.

Domaren Fredrik Bohlin berättar i sin artikel om domstolarnas omfattande arbete med att skriva begripligare domar. För rättssäkerheten och förtroendet för domstolarna är det viktigt att de tilltalade förstår hur domstolen har resonerat när den dömt.

Även för brottsoffer och vittnen är språket och bemötandet under hela rättsprocessen viktigt. Man vill bli bemött med respekt och känna att man blir lyssnad på. Vad människor berättar i polisförhör måste också återges på ett begripligt sätt i skrift. Det måste vara tydligt vem som har sagt vad och varifrån uppgifterna kommer. Gunilla Byrman och Ylva Byrman skriver här om sin studie av polisens förundersökningar.

Vi får också en inblick i arbetet med att granska författningar. Språkexperterna vid Statsrådsberedningen berättar om arbetsprocessen och samarbetet med jurister och handläggare.

Nyligen har den juridiska fakulteten vid Universitetet i Oslo infört klarspråk i juristutbildningen. Studenterna ska få systematisk skrivträning under hela studietiden, och syftet är att de ska lära sig att skriva lagar – inte bara tolka dem.

Gabriella Sandström
Redaktör för Klarspråk