Notiser nr 4/2018

Terminologer på Språkrådet

Två kvinnor som står bredvid varandra och tittar in i kameran.

Karin Webjörn och Åsa Holmér.

Åsa Holmér och Karin Webjörn har i november börjat som terminologer på Språkrådet, där de ska ansvara för terminologiarbetet. Båda har tidigare arbetat på Terminologicentrum TNC, som läggs ned vid årsskiftet. Välkomna, Åsa och Karin!

Ny lag om tillgänglighet till digital service

Offentliga aktörers webbplatser och andra digitala tjänster ska bli mer tillgängliga, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Riksdagen röstade i november ja till regeringens förslag om en ny lag. Digitala tjänster ska vara utformade så att de kan användas av så många som möjligt. Det kan exempelvis handla om att kunna få en text uppläst eller navigera med tangentbordet för att ta del av innehållet.

De nya reglerna gäller även privata verksamheter som är offentligt finansierade, som skolor. Lagen börjar gälla den 1 januari 2019 och är en anpassning till EU:s så kallade webbtillgänglighetsdirektiv. En sammanfattning av innehållet finns på Myndigheten för digital förvaltnings webbsida. Länk till annan webbplats.

Nominera till Klarspråkskristallen 2019!

Senast den 4 februari vill vi ha nomineringarna till Klarspråkskristallen 2019. Årets tema är inspirerande klarspråksarbete – ett arbete eller ett arbetssätt som kan vara ett föredöme för andra organisationer.

Omslaget på boken Ordföljd.

Vad är grejen med ordföljd?

Sara Lövestams tredje grammatikbok Grejen med ordföljd handlar om satsdelar och ordföljd. Svenskans ordföljd är komplicerad och svår att lära sig, och i boken beskriver hon bland annat hur ett enkelt så kan vara både mystiskt och hjälpsamt, och vad ett satsadverbial egentligen kan ställa till med.

Seminarium om digital tillgänglighet

Nätverket för myndighetssamverkan om it-tillgänglighet (MITT) ordnade nyligen ett seminarium om kognitiv tillgänglighet till digital offentlig service: Hur kan vi göra våra webbplatser och elektroniska kommunikationstjänster kognitivt tillgängliga, motiverande och begripliga för så många som möjligt? Seminariet var ett samarbete mellan PTS, Språkrådet och Föreningen för kognitivt stöd. Föredragen filmades och går att se på Myndigheten för digital förvaltnings webbsida. Länk till annan webbplats.

Domstolspodden om språk och rättssäkerhet

Domaren Fredrik Bohlin som skrivit en artikel i detta nummer medverkar i avsnitt 11 av Domstolspodden. Avsnittet handlar om språket: om svåra ord och strukturen i text, om vem som i första hand ska förstå domar och om hur språkbruk och rättssäkerhet hänger ihop. Vad tänker två domare om behovet av att utveckla domstolens språk i skrift och tal – hur gör de själva, och varför tycker de att frågorna är viktiga?

Till avsnittet. Länk till annan webbplats.

Att skriva för digitala medier

Omslaget på boken Inte så jävla krångligt.

Inte så jävla krångligt! av Jonas Söderström är en praktisk handbok i att skriva för digitala medier. Den vill hjälpa skribenter att nå fram med budskapet, förbättra kommunikationen i sina organisationer och få nöjdare läsare. Boken tar upp ämnen som hur man undviker byråkratiskt språk och innehåller kapitel som Enkelt språk får dig att verka mer intelligent och UX-copy: Texter för ton och interaktion.