Språkfrågan: Vad innebär våra rekommendationer?

Språkrådets rekommendationer utarbetas främst med tanke på det skriftspråk man använder som medborgare och i arbetslivet, för att skriva rapporter, jobbansökningar, mötesprotokoll, debattinlägg, pm etc. Vi kallar det skriftspråket standardsvenska.

Det finns också en mängd texter som skrivs med ett mer personligt uttryck, exempelvis bloggar, brev och mejl till vänner, sms eller litterära texter. Där kan dialektala uttryck, ord på andra språk, egna förkortningar och andra avvikelser från våra rekommendationer förekomma och gör ibland sådana texter bättre.

Standardsvenskan har en helt annan funktion. Den gör det möjligt att skriva utan att det behöver framgå om man är stockholmare eller värmlänning, kvinna eller man, ung eller gammal. Utanför standardsvenskan väljer alla från det regionala och sociala smörgåsbordet: rullebör eller skottkärra, tröja eller tisha, skorna är svart eller skorna är svarta.

Men i den offentliga standardsvenskan är valet oftast redan gjort av generationer av medborgare och tjänsteskribenter, och därefter beskrivet som standardnormen av språkvården.

Standardsvenskan är stabil men inte statisk. Den förändras med samhället, och då uppstår ofta nya valmöjligheter. Det är framför allt dessa val som våra rekommendationer är tänkta att underlätta.

Maria Bylin
Språkvårdare på Språkrådet