Klarspråk stärker invånare i mötet med vården

I år blev 1177 Vårdguiden vinnaren av Klarspråkskristallen och fick ta emot priset av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Fem uppklädda kvinnor står och ler mot kameran. En håller i ett diplom och en annan håller i en blombukett.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (tvåa från vänster) delade ut Klarspråkskristallen till Ida Friedmann, Susen Schultz, Jenny Andersson och Moa Lindholm från 1177 Vårdguiden.

Alla har rätt att förstå information om hälsa och vård. Det gör det lättare att påverka sin situation. Det är därför vi på 1177 Vårdguidens redaktioner för webbplatserna 1177.se, umo.se och youmo.se fortsätter kämpa för invånarens perspektiv. De positiva kommentarer vi får från våra besökare är bevis på att vi gör ett bra jobb.

Det är också viktigt för oss att skriva inkluderande. Alla kan inte gå hem från sjukhuset men alla kan lämna sjukhuset. Den som är gravid kanske inte benämner sig som kvinna. Det här är exempel på små språkliga ändringar som gör att fler inkluderas.

Värnar rätten till begriplig information

Vi är stolta över alla som samarbetar med oss och faktagranskar vårt innehåll. De är experter på till exempel det medicinska innehållet medan redaktionen är experter på språk och invånarperspektiv. Ibland är det svårt att komma överens om hur man bäst ska uttrycka sig. Redaktionen värnar dock alltid rätten till begriplig information. Allt traditionellt vårdspråk, myndighetsspråk och juristspråk skrivs om på ett enklare och tydligare sätt.

Information till unga nyanlända

Vi har även anpassat information till unga nyanlända. Vi har tagit fram youmo.se, en sajt med klarspråk på arabiska, dari, somaliska, svenska och tigrinska. Utmaningarna var många: Hur beskriver man till exempel pubertet eller mensvärk när de inte finns som egna ord på vissa språk? Hur ser vi till att undvika nedvärderande ord? Det var svårt, men inte omöjligt.

Bedriver aktivt språkarbete

Språkarbetet måste vara aktivt. Språket förändras hela tiden. Vi har en språkgrupp som ser till att våra riktlinjer uppdateras. Vi har en språkverkstad där vi träffas och diskuterar våra texter. Tillsammans hittar vi de ord och uttryck som gör informationen så tydlig som möjligt för så många som möjligt.

Om 1177 Vårdguidens webbplatser

Ida Friedmann
Redaktör för 1177.se och umo.se samt representant för språkgruppen