Tre frågor till...

Madelene Danielsson, kommunikatör och utredare på Folkhälsomyndigheten, som arbetat med kampanjen Skydda antibiotikan tillsammans med 24 andra myndigheter och organisationer.

Porträttfoto på en kvinna framför en anslagstavla.

Madelene Danielsson

Vad var kampanjens syfte och hur har ni gjort för att nå ut med budskapet?

”Syftet var att öka kunskapen om antibiotikaresistens. Det är ett komplext problem som kan förändra möjligheten att bota sjukdomar, och för att vända utvecklingen behövs mer kunskap i hela samhället. Vi har tagit fram en webbplats om problemet och hur man kan göra skillnad i vardagen. Vi har använt den globala antibiotikadagen som hävstång och erbjuder fakta och statistik till media och via sociala kanaler.”

Vilken roll har klarspråk spelat i arbetet?

”Det har spelat stor roll. Att samlas, alla experter och kommunikatörer, och arbeta fram budskap om hur allt hänger ihop – människa, mat, miljö och djurhållning – har varit spännande. I vissa faser har vi tagit hjälp utifrån för att förenkla men ändå få allt rätt. Alla har haft sitt perspektiv, sin detaljkunskap och sitt eget fackspråk med sig.”

Vilka effekter av kampanjen har ni sett?

”Kampanjen är ju en del i ett större sammanhang, så det är svårt att säga hur den enskilt påverkat människors kunskap. Men vi har sett ett stort engagemang i våra sociala kanaler, på webben och i media.”

Madelene Danielsson
Kommunikatör och utredare på Folkhälsomyndigheten