Notiser nr 2/2018

Kollage med bokomslagen för böckerna Att arbeta med tolk och Och bilen går bra? Samt en bild på en person som håller upp en statyett och ett diplom.

Boken Att arbeta med tolk, årets mottagare av minoritetsspråkspriset Henrik Barruk samt boken Och bilen går bra?

Bilder på BB

På förlossningskliniken vid Östra sjukhuset i Göteborg använder man sedan en tid tillbaka bildkort när den födande kvinnan inte kan kommunicera på svenska. Fördelen är att barnmorskan får direktkontakt med mamman utan att behöva gå genom en tolk. Bilderna används för att uttrycka känslor, smärta och tid och för att informera om förlossningens olika faser. Texten på bildkorten är översatt till tio olika språk.

Att arbeta med tolk

Många yrkesgrupper i dagens samhälle behöver ha tillgång till tolk. Det tolkade samtalet innebär utmaningar men också möjligheter att mötas över språkgränserna. I boken Att arbeta med tolk ger psykologen Minna Forsell praktiska tips om hur man – med klienten i centrum – kan utveckla kompetensen i samarbetet med tolken.

Ord för psykiska sjukdomar

När Oslo universitetssjukhus skulle utarbeta en webbplats om psykiska sjukdomar tog man hjälp av målgruppen – patienter med bipolär sjukdom och psykos. Samtliga reagerade negativt på ordet allvarlig tillsammans med psykisk sjukdom. Det väckte associationer till hopplöshet och begränsning. Däremot upplevde de inte att bipolär sjukdom och psykos var stigmatiserande. Tvärtom uppskattade patienterna de medicinska fackuttrycken och att informationen var rakt på sak, så länge texterna signalerade hopp.

Detta kan man läsa om i nr 1/2018 av Statsspråk, som norska Språkrådet ger ut. Länk till annan webbplats.

Fler språkpriser

På Språkrådsdagen den 25 april delades Klarspråkskristallen ut till 1177 Vårdguiden. Årets mottagare av Minoritetsspråkspriset blev Henrik Barruk, som belönades för sina insatser att rädda umesamiskan. Erik Wellanders pris 2018 tilldelades Lena Ekberg, professor i nordiska språk, som bland annat forskat om ungdomsspråk i flerspråkiga storstadsmiljöer.

Kommunicera begripligt med patienter

Använd ett klart, enkelt och begripligt språk i kommunikationen med patienter! Hälsovårdsstyrelsen på Irland (Health Service Executive) ger handfasta råd om hur man kommunicerar, såväl muntligt som skriftligt, med patienter. Råden gäller exempelvis vilket typsnitt som är mest lättläst och hur man kan göra texten mer personlig. Begriplig kommunikation, som är genomsyrad av respekt och medkänsla, stärker patienternas förtroende för sjukvården och ökar deras vilja att följa medicinska råd.

Health Service Executive råd om kommunikation. Länk till annan webbplats.

Klart språk i Norden

I fjol hölls den nordiska klarspråkskonferensen Sprog og kommunikation i digital borgerbetjening i Köpenhamn. Rapporten därifrån innehåller bland annat artiklar om danska kommuners klarspråksarbete, nätinteraktion i ett svenskt kommunalt e-serviceforum och om framgångsrika arbetsmetoder för att utveckla begripliga e-tjänster på tre svenska myndigheter.

Till rapporten. Länk till annan webbplats.

Hur man fixar kallpratet

När man har avhandlat kallpratet om vädret – vad finns det då att prata om?

I boken Och bilen går bra? delar Niklas Källner med sig av sina tips på hur man blir en bättre kallpratare. Han visar att kallpratet är ett viktigt kitt för goda relationer.