Tre frågor till ...

Jakob Carlander, som är legitimerad psykoterapeut och en av författarna till boken Rättshaveristiskt beteende – bemötande i praktiken.

Porträtt.

Jakob Carlander. Foto: Göran Billeson.

Vad är ett rättshaveristiskt beteende?

Beteendet kännetecknas av en person som är kränkt och upprörd, som själv anser sig veta bäst och som misstänksamt avfärdar det mesta du svarar. Man ställer egna krav som går utöver det möjliga och är påstridig. Ofta hotar man med anmälningar, massmedia och inspelade samtal. Beteendet tenderar att bli långvarigt.

Hur pratar och skriver en rättshaverist?

Språket kännetecknas av en arrogant, aggressiv, oempatisk och krävande ton. De svar man får är sällan goda nog. Ofta skriver man med kopior till en rad andra personer och med versaler, utrops- och frågetecken i mängd och många understrykningar. Man låter juridiskt påläst men har en bristfällig förståelse för hur rättssamhället fungerar.

Hur kan jag svara och bemöta på bästa sätt?

Du ska alltid vara saklig, korrekt och hålla god ton. Gå inte i försvar, undvik förklaringar och tala med en trygg och neutral röst. Visa att du har förstått den andre, samtidigt som du ger klara svar som är förenliga med ditt uppdrag. Avsluta långdragna samtal eller då den andre blir hotfull och utsätter dig för verbala kränkningar.