Språket som ett gift

Tanken att språket kan förgifta ett samhälle går tillbaka till Viktor Klemperers observation att ord kan fungera som små arsenikdoser.

Porträtt.

Åsa Wikforss. Foto: Christer Sturmark.

Klemperer var en judisk filolog som analyserade nazisternas propagandaspråk och visade hur detta språk bidrog till att möjliggöra barbariet.

I vår tid är det toxiska språket förknippat med kränkningar, trakasserier och hot på sociala medier. De digitala plattformarna är förstås inte enbart skadliga ur ett demokratiperspektiv. De tillåter människor att delta i debatten och stå i en form av direktkontakt med samhällets makthavare. Samtidigt är det just detta som medför risker. Personangrepp möjliggörs på ett nytt sätt, särskilt
som det går att vara anonym och använda falska konton. I stället för att diskutera sakfrågor, argument för och emot ett visst påstående, angrips personen som fört fram åsikten. Det innebär dels att kvaliteten på offentlig debatt försämras, dels att människor ägnar sig åt självcensur.

Skadorna på samhället blir särskilt stora när de som tystas är aktörer som är centrala för demokratin. Undersökningar visar till exempel att svenska journalister är svårt utsatta. Fyra av tio rapporterar att de avstått från att bevaka vissa ämnen på grund av risken för hot. Den vanligaste orsaken till trakasserier är texter som berör immigration eller flyktingar.

Men det toxiska språket förgiftar inte bara det offentliga samtalet utan också vårt tänkande. Klemperer beskriver hur det nazistiska språket sakta åt sig in i människorna och blev en oupplöslig del av deras identitet och verklighetsuppfattning. Folkmordet föregicks av att språket användes för att skilja ut och avhumanisera den judiska befolkningen. En böld på samhällskroppen. En pest värre än digerdöden. Masken i en ruttnande kropp.

Vi lever i en tid då extremistgrupper av olika slag flyttar fram positionerna. I takt med det smyger sig deras språk in i offentligheten. Man talar om folkförrädare, och man beskriver vissa grupper av människor som insekter, ohyra eller farsoter. Det är avhumaniseringens språk och vi har alla ett ansvar att motverka dess gift.

Åsa Wikforss
Professor i filosofi och ledamot av Svenska Akademien