Goda exempel på klarspråksarbete: Kommunals A-kassa och Eda kommun

Kommunals A-kassa och Eda kommun berättar om sitt arbete med klarspråk.

Från byråkratiskt och hotfullt till enkelt och trevligt

logotyp

Vi var tidigare en organisation som skrev byråkratiska texter som var svåra att förstå och upplevdes som hotfulla, men i dag skriver vi enkelt och begripligt med en trevlig ton. Kommunals A-kassa har verkligen gjort en klarspråksresa. Resan började hösten 2013 efter att vi fått mycket kritik för våra texter. Vi började med en rejäl rensning av våra malltexter, tog in en språkkonsult, utbildade alla i klarspråk och fortsatte därefter med kontinuerlig uppföljning och vidareutbildning i klarspråk. I dag är klarspråk en naturlig del i vår kommunikation. Vi har sett positiva effekter som höjt nöjdkundindex. År efter år får vi höga betyg för att våra texter är enkla att förstå och har en trevlig ton. Och vi fortsätter hela tiden att utveckla vårt klarspråksarbete, som i dag leds av vår kommunikatör Stefanie Malmhester.

Yesinde Aluko
Kommunikationschef, Kommunals A-kassa

Medborgare och politiker hjälpte oss göra mallarna bättre

logotyp Eda kommun

Eda kommun arbetar ständigt med tydlig kommunikation, både utåt till medborgarna och inåt till verksamheterna. Bland annat har vi arbetat med handlingar kopplade till den politiska processen, där vi såg över våra mallar och tänkte mycket på tillgängligheten. Vi kontaktade politikerna och hade en dialog om vad de tycker bör finnas med och vilken information de tror att allmänheten vill kunna finna där. Sedan intervjuade vi medborgare för att få fram vad de läser när de läser våra protokoll, och hur vi skulle kunna förändra dem och göra dem tydligare. Därefter gjorde vi om några av mallarna och har nu en god grund att bygga vidare på. Vi såg också över våra tjänsteskrivelser, så att medborgare, media och politiker ska kunna ta till sig texten. Det ska vara tydligt och förståeligt.

Rebecka Nilsson
Kommunsekreterare, Eda kommun