Viktigt att cheferna är med på tåget

”Nej till onboarding, ja till introduktion”. Arbetsförmedlingens klarspråksarbete tog ett rejält kliv framåt när cheferna på högsta nivå nyligen lyfte fram vikten av att vi måste uttrycka oss begripligt och inte använda interna jargongord.

Grupp av människor på scen, varav tre personer med blommor, diplom och statyett i famnen.

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter med Marianne Ek, Louise Törnqvist, Lisen Almgren och Päivi Korhonen Carlberg från Arbetsförmedlingen. Foto: Isof.

Arbetsförmedlingen har arbetat aktivt med klarspråk sedan språklagen kom 2009. Myndighetens chefer har hela tiden stått bakom klarspråksarbetet, men att diskussionen nu förs så tydligt på ledningsnivå är något nytt. Vi är påhejade av medarbetare som dagligen jobbar med att förklara komplicerade förordningstexter och göra de arbetssökandes ärenden tydliga och begripliga. För det är just detta det handlar om – att vårt språk ska vara enkelt och begripligt för arbetssökande, arbetsgivare och andra grupper i samhället. Efterfrågan på klarspråk har aldrig varit större.

Vi är väldigt glada för Klarspråkskristallen. Det är ett kvitto på att vi har lyckats. Vi är många som jobbar tillsammans: webbredaktörer, copywriter och jag som är språkvårdare och språkkonsult. Vårt tidigare samarbete med språkkonsultfirmor har också varit till stor hjälp i vårt klarspråksarbete.

Arbetsförmedlingen har i dag en stor verktygslåda som bland annat innehåller en skrivhandledning, en webbutbildning med Fredrik Lindström, en klarspråksfilm på intranätet och olika myndighetsgemensamma språkgrupper. Vi diskuterar namn, benämningar och termer i vårt namnforum utifrån vår nya namnhandbok – just för att få till ett naturligt språk och komma bort från inifrånperspektiv och interna processer. Vi pratar klarspråk i intern-tv, vi utbildar och vi textcoachar. Vi har nya riktlinjer för andra språk än svenska, vi mäter och följer upp, och en termbank är snart på plats. Mallar, brev och beslut klarspråksgranskas av våra språkexperter. Dessutom har vi ett nytt klarspråksgranskat intranät och en genomarbetad webbplats.

Är vi klara? Nej, vi är verkligen inte klara. Arbetsförmedlingen är en stor myndighet, och ett av problemen är att nå ut till alla. Det är lätt att vi på kommunikationsavdelningen tar fram fina checklistor och handböcker som stannar på vår avdelning. Vi har en del kvar, inte minst med terminologin. Men det underlättar mycket att engagemanget är stort och att vi har cheferna med oss.

Marianne Ek
Språkvårdare, Arbetsförmedlingen

Mer om klarspråksarbetet på Arbetsförmedlingen

I den här filmen från Arbetsförmedlingen berättar de själva om klarspråksarbetet på myndigheten:

Den 17 maj 2022 uppmärksammades Arbetsförmedlingen i radioprogrammet Språket i P1. Lyssna på inslaget här: Så kan myndigheter skriva så vi förstår Länk till annan webbplats..