Notiser nr 2/2022

Två personer på scen.

Åsa Henningsson, ordförande för Sveriges Dövas Riksförbund, och kulturministern.

Sveriges Dövas Riksförbund fick Minoritetsspråkspriset

På Språkrådsdagen delade kulturminister Jeanette Gustafsdotter inte bara ut Klarspråkskristallen, utan även Minoritetsspråkspriset.

I år gick priset till Sveriges Dövas Riksförbund, som arbetat oförtrutet för de dövas rättigheter i 100 år.

Wellanderpriset till Natalia Ganuza

I år gick Erik Wellanders pris för framstående forskning inom språkvårdens område till professor Natalia Ganuza vid Stockholms universitet för hennes arbeten med flerspråkiga och sociolingvistiska perspektiv på svensk skola och utbildning. Även detta pris delades ut under Språkrådsdagen.

Två personer på scen.

Björn Melander och Natalia Ganuza.

Bokomslag.

Nå fler med dina texter

Ylva Bjelle har arbetat länge med lättläst och klarspråk. I sin nyutkomna bok Nå fler med dina texter ger hon sina bästa tips för att skriva begripligt och nå fram till läsaren.

Bokomslag

Ser du inte vad jag säger?

Niklas Källners nya bok Ser du inte vad jag säger? handlar om kroppsspråk. I de olika kapitlen behandlas gester och mimik, men även röstens betydelse och hur man ska tänka när man väljer kläder. Allt icke-verbalt inom kommunikation, helt enkelt.

Bokomslag

Reklammissar på svengelska

I boken We can English samlar den stockholmsbaserade irländaren Paddy Kelly språkmissar han noterat när svenska företag försöker uttrycka sig på engelska. Huvudbudskapet är: om du tänker skriva på engelska – be en modersmålstalare titta på texten. Boken finns både i en svensk och en engelsk version.

Vill du veta mer om risk- och kriskommunikation?

Den 5–7 april ordnade MSB tre seminarier om nya vägar för risk- och kriskommunikation. Seminarierna hade underrubrikerna Att överbrygga barriärer, Att arbeta inkluderande och Att påverka beteenden. Här finns mycket intressant som går att applicera på klarspråksarbete. Seminarierna filmades och finns på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats..

Skärmbild från webbplats.

Ur kalendern

23 april 2024: Språkrådsdagen, Stockholm

23 maj 2024: Dyslexiförbundets konferens om talat lätt språk, Malmö