Notiser nr 2/2022

Två personer på scen.

Åsa Henningsson, ordförande för Sveriges Dövas Riksförbund, och kulturministern.

Sveriges Dövas Riksförbund fick Minoritetsspråkspriset

På Språkrådsdagen delade kulturminister Jeanette Gustafsdotter inte bara ut Klarspråkskristallen, utan även Minoritetsspråkspriset.

I år gick priset till Sveriges Dövas Riksförbund, som arbetat oförtrutet för de dövas rättigheter i 100 år.

Wellanderpriset till Natalia Ganuza

I år gick Erik Wellanders pris för framstående forskning inom språkvårdens område till professor Natalia Ganuza vid Stockholms universitet för hennes arbeten med flerspråkiga och sociolingvistiska perspektiv på svensk skola och utbildning. Även detta pris delades ut under Språkrådsdagen.

Två personer på scen.

Björn Melander och Natalia Ganuza.

Bokomslag.

Nå fler med dina texter

Ylva Bjelle har arbetat länge med lättläst och klarspråk. I sin nyutkomna bok Nå fler med dina texter ger hon sina bästa tips för att skriva begripligt och nå fram till läsaren.

Bokomslag

Ser du inte vad jag säger?

Niklas Källners nya bok Ser du inte vad jag säger? handlar om kroppsspråk. I de olika kapitlen behandlas gester och mimik, men även röstens betydelse och hur man ska tänka när man väljer kläder. Allt icke-verbalt inom kommunikation, helt enkelt.

Bokomslag

Reklammissar på svengelska

I boken We can English samlar den stockholmsbaserade irländaren Paddy Kelly språkmissar han noterat när svenska företag försöker uttrycka sig på engelska. Huvudbudskapet är: om du tänker skriva på engelska – be en modersmålstalare titta på texten. Boken finns både i en svensk och en engelsk version.

Vill du veta mer om risk- och kriskommunikation?

Den 5–7 april ordnade MSB tre seminarier om nya vägar för risk- och kriskommunikation. Seminarierna hade underrubrikerna Att överbrygga barriärer, Att arbeta inkluderande och Att påverka beteenden. Här finns mycket intressant som går att applicera på klarspråksarbete. Seminarierna filmades och finns på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats..

Skärmbild från webbplats.

Ur kalendern

15 maj 2024: Klarspråk, demokrati og digitalisering Länk till annan webbplats., Oslo, Norge (och på distans)

17 maj 2024: Språkvårdsdag om AI och svenskan Länk till annan webbplats., Helsingfors, Finland

20 maj 2024: Klart språk ska ha en standard! Länk till annan webbplats. (på distans)

23 maj 2024: Konferens om talat lätt språk Länk till annan webbplats., Malmö (och på distans)

14–15 november 2024: Språk och rätt Länk till annan webbplats., Linnéuniversitetet, Växjö

15 november 2024: Språkforum Länk till annan webbplats., Stockholm

6–7 februari 2025: Forum för textforskning Länk till annan webbplats., Göteborg

27–28 mars 2025: Nordisk klarspråkskonferens, Helsingfors, Finland (på distans)