Notiser nr 2/2022

Två personer på scen.

Åsa Henningsson, ordförande för Sveriges Dövas Riksförbund, och kulturministern.

Sveriges Dövas Riksförbund fick Minoritetsspråkspriset

På Språkrådsdagen delade kulturminister Jeanette Gustafsdotter inte bara ut Klarspråkskristallen, utan även Minoritetsspråkspriset.

I år gick priset till Sveriges Dövas Riksförbund, som arbetat oförtrutet för de dövas rättigheter i 100 år.

Wellanderpriset till Natalia Ganuza

I år gick Erik Wellanders pris för framstående forskning inom språkvårdens område till professor Natalia Ganuza vid Stockholms universitet för hennes arbeten med flerspråkiga och sociolingvistiska perspektiv på svensk skola och utbildning. Även detta pris delades ut under Språkrådsdagen.

Två personer på scen.

Björn Melander och Natalia Ganuza.

Bokomslag.

Nå fler med dina texter

Ylva Bjelle har arbetat länge med lättläst och klarspråk. I sin nyutkomna bok Nå fler med dina texter ger hon sina bästa tips för att skriva begripligt och nå fram till läsaren.

Bokomslag

Ser du inte vad jag säger?

Niklas Källners nya bok Ser du inte vad jag säger? handlar om kroppsspråk. I de olika kapitlen behandlas gester och mimik, men även röstens betydelse och hur man ska tänka när man väljer kläder. Allt icke-verbalt inom kommunikation, helt enkelt.

Bokomslag

Reklammissar på svengelska

I boken We can English samlar den stockholmsbaserade irländaren Paddy Kelly språkmissar han noterat när svenska företag försöker uttrycka sig på engelska. Huvudbudskapet är: om du tänker skriva på engelska – be en modersmålstalare titta på texten. Boken finns både i en svensk och en engelsk version.

Vill du veta mer om risk- och kriskommunikation?

Den 5–7 april ordnade MSB tre seminarier om nya vägar för risk- och kriskommunikation. Seminarierna hade underrubrikerna Att överbrygga barriärer, Att arbeta inkluderande och Att påverka beteenden. Här finns mycket intressant som går att applicera på klarspråksarbete. Seminarierna filmades och finns på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats..

Skärmbild från webbplats.

Ur kalendern

24 mars 2023: Grammatikdagen Länk till annan webbplats., aktiviteter på olika håll i landet

27 mars 2023: Krafta i klart språk Länk till annan webbplats., Oslo, Norge (och på distans)

21 april 2023: Starta och driva klarspråksarbete (på distans)

25 april 2023: Hur ett EU-direktiv blir till ur terminologisynvinkel Länk till annan webbplats. (på distans)

27 april 2023: Språkrådsdagen, Stockholm

11–12 maj 2023: Klarsprog 2023 Länk till annan webbplats. (på distans)

23–24 maj 2023: Clear writing for Europe Länk till annan webbplats., Bryssel, Belgien (och på distans)

14–15 juni 2023: Nordterm 2023, Stockholm (och på distans)

27–29 september 2023: Plain 2023 Länk till annan webbplats., Buenos Aires, Argentina

20 oktober 2023: Språkforum Länk till annan webbplats., Stockholm