Klarspråk + fackspråk = sant

Ibland kan det låta som om fackspråk och termer inte hör hemma i klarspråk. ”Undvik facktermer” är ett påstående som man kan möta på skrivkurser och i checklistor. Det är en grov förenkling och bygger på en missuppfattning.

Porträttfoto av Gabriella Sandström.

Gabriella Sandström. Foto: Joachim Bago.

Varningen handlar om sammanhanget. Att en expert använder termer som mottagaren inte känner till och inte heller förklarar dem. Då blir kommunikationen antagligen inte så bra. Men självklart är termer och annat fackspråk tillåtet – ja, det är till och med påbjudet – i rätt sammanhang. Då är det ett effektivt sätt att kommunicera.

I det här numret av Klarspråk vill vi lyfta fram det viktiga terminologiska arbete som görs på många myndigheter. Det kan handla om större termprojekt eller att utarbeta ordlistor.

För bästa effekt gäller att alla som jobbar med språk inom organisationen samarbetar. Oavsett om man är språkvårdare, kommunikatör, terminolog eller översättare har man begriplighet som en gemensam hjärtefråga. Alla kan ta stöd i språklagens elfte paragraf om att språket i offentlig verksamhet ska vara begripligt – och begriplighet hänger på vem som är mottagaren.

När man kommunicerar gäller det att vara medveten om att vissa ord är speciella för den egna myndigheten och fundera över valet av uttryck i olika texter, särskilt till en bred grupp av mottagare.

Gabriella Sandström
Redaktör för Klarspråk