Språkfrågan: Går det att definiera aktivitet?

Ja, med en vid definition går det utmärkt att som terminolog definiera även begrepp som aktivitet.

I ordlistan Basord i våra fackspråk (som finns i Rikstermbanken Länk till annan webbplats.) definieras en rad övergripande begrepp, bland annat aktivitet: ’något som utförs av någon eller något’.

Det kan tyckas intetsägande, men så allmänt bör faktiskt aktivitet definieras för att det ska kunna täcka alla sorts aktiviteter, allt från det att en människa skriver programkod, att en dator exekverar programkod, till att en ko idisslar och gräs växer.

Utifrån denna definition av aktivitet kan vi gå längre ner i begreppshierarkin och definiera åtgärd som ’aktivitet som är inriktad på ett visst resultat’ och arbete som ’aktivitet som kräver viss ansträngning’. I allmänspråket gör vi inte alltid denna skillnad; sammanhanget avgör oftast vad vi lägger för betydelse i orden. Däremot kan begreppen behöva skiljas åt i fackspråk.

Den här typen av begrepp definieras oftast inte i mer specifika termlistor, eftersom de ingår i de flesta fackspråk. Ju högre upp i begreppshierarkin man kommer, desto vagare eller mer ospecifikt är begreppet bakom dem - det ska ju greppa så mycket. Då bör inte definitionen vara insnävad till bara ett fackområde.

Basord i våra fackspråk har försökt ta hänsyn till det, en ordlista att ha som utgångspunkt när en myndighet ska göra mer specifika termlistor.

Åsa Holmér
Terminolog på Språkrådet