Skrivrådet: Signalord är effektiva men säger inte allt

Psykisk ohälsa, digitalisering, klimatet. Dessa ord används ibland som signalord, det vill säga ord vars främsta funktion är att uppmärksamma en företeelse, skapa samhörighet kring den och väcka särskilda konnotationer.

Porträttfoto på Karin Webjörn.

Karin Webjörn. Foto: Joachim Bago.

De är effektiva vid exempelvis masskommunikation – med ett signalord kan politiker och journalister snabbt få ut en bild av vad de vill förmedla och få oss att reagera. Men signalorden är också luddiga och svåra att ringa in. Och döljer ibland viktiga aspekter som av olika anledningar är mer besvärliga att kommunicera.

När man ska vända sig till en bred grupp av människor med ett budskap fyller signalord en viktig funktion. Trots sin enkelhet står de ofta för komplexa företeelser som inte låter sig beskrivas enkelt i en rubrik, ett Twitterinlägg eller några sekunder i ett nyhetsinslag. Dessutom finns utrymme för var och en att lägga in sin egen betydelse i begreppet. I sin bästa form ska signalordet vara så övergripande och tillåtande att mottagarens egna konnotationer ryms, utan att för den sakens skull tappa sanningsenligheten.

Definiera inte signalord

Ett signalord har inget tydligt begrepp bakom sig och bör därför inte definieras. Ofta är det en fackterm som avterminologiserats, alltså börjat användas i allmänspråket och där fått en vidare eller annan betydelse än inom det ursprungliga fackområdet.

Ta exempelvis signalordet klimatet. Vi ser det i uttryck som rädda klimatet, klimatsmart och klimatförnekare. Om vi försöker att definiera begreppet bakom detta klimat så hamnar vi knappast vid den fackspråkliga innebörden ’vädrets egenskaper på en viss plats under lång tid, såsom temperatur, vind och luftfuktighet’. Här syftar man snarare på klimatförändringar, och alldeles specifikt på dem som orsakats av människan.

Våga visa komplexiteten bakom signalordet

Som skribent gäller det att vara medveten om vilka ord som används som signalord och att inte väja för komplexiteten som de står för. Komplexa företeelser beskrivs med fördel med hjälp av facktermer, som givetvis måste förklaras med definitioner så att läsarna kan ta till sig informationen. Man kan även låna formuleringar ur definitionen för ett särskilt begrepp: ”Avgörande för vår framtid är förmågan att hantera förändringar, exempelvis klimatförändringar, och att kunna fortsätta att utvecklas. Denna förmåga kallas resiliens.”

Klimatet må få oss att reagera och fungerar utmärkt för de stora dragen. Men det räcker inte för att återge något så komplext som klimatförändringar orsakade av mänskligt leverne. Åtminstone inte om syftet med signalordet är att också nå ut med kunskap och få oss att agera för en hållbar framtid.

Karin Webjörn
Terminolog på Språkrådet