Tre frågor till...

Helena Edin, översättare på SVT Teckenspråk som arbetar med att översätta teckenspråk till talad svenska.

Två barn och en vuxen som poserar framför kameran hållandes i byttor med rosa och blå färg.

Ett av de teckenspråkiga program som översätts till svenska är barnprogrammet Frukost nu! Rösterna som dubbar måste matcha personerna i bild. Foto: Alexander Winther/SVT.

Hur kommer det sig att ni översätter teckenspråkiga program?

Alla våra program som från början är på teckenspråk dubbas på svenska, så att även hörande som inte kan teckenspråk ska kunna ta del av dem.

Hur ser arbetsprocessen ut?

Vi översättare har en filmfil och ett Worddokument framför oss och skriver ner det som sägs på teckenspråk. Det görs om till talad svenska eftersom vår översättning sedan ska användas till dubbningen av programmet. Vi jobbar alltid i par och i två steg – en översätter och en annan kollar översättningen – för att det ska bli rätt.

Vilken är den största utmaningen?

När teckenspråket är väldigt målande och beskrivande är det svårt att göra det rättvisa. En annan svårighet är att hitta rätt språklig nivå för varje person som är med. Vi måste väga in om man på svenska skulle ha uttryckt sig så i det sammanhanget, i den åldern och så vidare. Så kallade falska vänner och överanvändandet av vissa tecken eller uttryck kan vara många. Döva i alla åldrar tecknar till exempel umgås. På svenska används det ordet sällan av yngre. Där får vi hitta andra alternativ beroende på ålder, exempelvis leka, vara, hänga eller ses.