Vad tycker ni läsare om Klarspråk?

Efter förra numret gjorde vi en enkät med frågor till er läsare. Vad tycker ni om Klarspråk? Hur kan vi göra den mer läsvärd?

Vad tycker ni läsare?

De allra flesta läsarna (86 procent) har svarat att de tycker ”bra” eller ”mycket bra” om Klarspråk. Nästan alla (91 procent) läser den i tjänsten, och 61 procent har svarat att de läser i stort sett allt.

Det är fortfarande den tryckta tidningen som har flest läsare (57 procent). Än så länge är det bara en fjärdedel som läser Klarspråk på webben, och resten läser den som pdf. Tyvärr är det inte så många som sprider informationen vidare genom att till exempel länka till artiklar på webben eller vidarebefordra pdf:en.

Vad vill ni läsa om?

Flera läsare vill ha fler praktiska tips och goda exempel på framgångsrikt klarspråksarbete, gärna med frågor till olika myndigheter. Några saknar lite mer lättsamt innehåll och andra vill läsa mer om forskning.

Vilka förbättringsförslag har ni?

Några läsare har kommenterat att de tycker att det är svårläst med text mot färgad bakgrund. Även läsbarheten i övrigt kan förbättras, till exempel genom att vi ökar radavståndet och storleken på texten. Ett tips är att läsa artiklarna på webben, där man kan förstora texten. Vi i redaktionen tackar för alla svar med intressanta förslag och ska nu undersöka vilka av dem vi kan förverkliga!

Gabriella Sandström
språkvårdare på Språkrådet och redaktör för Klarspråk