Språkfrågan: Vad får man säga i radio och tv?

Frågan om personbenämningar är en av de svåraste vi språkvårdare inom public service får. Grundrådet är att fråga personen själv, men vem ska vara talesperson för grupper?

Både medarbetare och publik undrar ibland om det finns förbjudna ord inom radio och tv. Nej. Varken språklagen eller public service-chefer straffar olämpliga ord, så länge de inte utgör till exempel förtal, förolämpning eller uppvigling. Men språket bör vara korrekt och respektfullt, och numera är inkluderande ett självklart ledord i vårt språkvårdsarbete.

En vanlig fråga är vad vi kallar personer som nyligen kommit till Sverige. Nyanlända? Visst, men myndigheter har olika gränser för hur länge man är just det. Nysvenskar? Ja, många yngre tycker säkert att det fungerar, men vissa personer associerar ännu till 1930-talets nazianstrukna Nysvenska rörelsen.

Nyligen spreds ryktet att public service inte ”får” använda ordet invandrare. Det stämmer absolut inte, men vi påminner om att inte göra det slentrianmässigt, till exempel om personer som har invandrade släktingar men själva är födda i Sverige.

Beskrivningar av hudfärg är subjektiva, men framför allt är de oftast helt irrelevanta i våra sändningar, liksom ursprung. I poetiska radioporträtt eller nyhetsinslag om hatbrott relaterade till utseende? Javisst. Men i de allra flesta andra sammanhang? Sällan.

Lotta Ederth och Lena Cousins
språkvårdare på Sveriges Radio, SVT och UR