Skrivrådet: Sketcher lockar besökare till Degerfors bibliotek

Vårt Instagramkonto har existerat sedan i april 2018, då jag som nyanställd bibliotekarie startade upp det. Under en trevande början försökte jag, som så många andra, skapa ett innehåll som går i linje med hur ett ”typiskt” bibliotekskonto ser ut, men med tiden har kontot tagit en annan riktning.

Bild på två personer i ett bibliotek och texten "Vi kör Sten Sax Pöse här nu!".

Robin Karlsson och Harriet Åhlund i en av Degerfors biblioteks sketcher.

Syftet blev därefter att tänka utanför boxen: ”hur skapar jag ett innehåll för ett litet bibliotek som blir intressant och egensinnigt?”

För den som inte är bekant med inriktningen (och från och med nu är det mer videokreatören än bibliotekarien som talar) så är det huvudsakligen sketcher, oftast mellan 90 sekunder och tre minuter, med oss själva i centrum filmade på plats här på biblioteket. Alla sketcher görs efter manus och filmas med en systemkamera med videofunktion och redigeras sedan av mig vid min jobbdator. Jag står för manus och filmarbete och deltar även som skådespelare.

Mina kollegor deltar huvudsakligen som skådespelare men har, vid vissa tillfällen, också kommit med uppslag som legat till grund för manus som jag sedan utformat. Med undantag för en och annan replik som inspirerat tillkommer i stunden kör vi inte improviserat, utan allt är noga uttänkt i förväg. Sketcherna som brister, när jag ser dem i efterhand, är de som hade ett illa genomtänkt manus. Jag skriver gärna så pass detaljerat att även hummanden och människor som avbryter eller pratar i munnen på varandra står med.

Vi får ofta frågor om hur mycket tid det tar att producera sketcherna. En sketch med manusskrivning, inspelning och redigering tar för min egen del ungefär en hel arbetsdag, men det tummas inte på att jag gör min del i biblioteksdisken. Om en sketch spelas in onsdag morgon eller förmiddag så ska den vara ute senast på torsdag morgon.

Redigeringen tar mest tid i anspråk eftersom det är där sketchen skapas, med kombinationen av olika tagningar, för att plocka ut de bästa ögonblicken. Ju mer jag håller på, desto mer mån är jag om att kunna ha långa tagningar där spelet är så bra att jag knappt behöver klippa. Samtidigt ligger lite av magin i video- och filmskapande i just det där att kombinera olika tagningar till en färdig produkt: att skapa något som faktiskt aldrig har hänt, med hjälp av små bitar av det bästa.

Effekten av sketcherna är främst en osannolik uppmärksamhet för ett litet bruksortsbibliotek, som plötsligt får en röst som tränger igenom bruset. Bibliotekarien i mig får sista ordet när jag säger att de här sketcherna också ger de mer seriösa, informativa inläggen mer uppmärksamhet än de annars skulle fått.

Robin Karlsson
Bibliotekarie med ansvar för sociala medier, Degerfors bibliotek

Följ Degerfors bibliotek på sociala medier:

Instagram @degerforsbibliotek Länk till annan webbplats.

Facebook Degerfors bibliotek Länk till annan webbplats.