Våga vara rolig – eller risk för magplask?

Offentlig kommunikation kan ibland upplevas som ett fiberrikt bröd: knastertorrt, brunt och väldigt nyttigt men helt utan en nybakad baguettes fräschör och enkelhet.

Illustration med två präster som håller en pressträff. Den ena prästen säger: "Ära vare gud i höjden osv, välkomna till vår präst-träff. He he va? Presst-räff?".

Illustration: Max Entin.

Humor kan rätt använt vara ett effektivt sätt att fånga människors uppmärksamhet. Att få någon att skratta väcker amygdala, den emotionella delen av vår hjärna, som gör att vi känner och därmed lättare minns. En positiv känslomässig koppling till ditt varumärke kan absolut innebära ökad popularitet. Men samma centrum i hjärnan kan uppfatta känslan negativt, så det gäller att förstå sin målgrupp och använda humor på ett kreativt och originellt sätt för att undvika trötta eller överanvända skämt, dåliga ordvitsar eller populärkulturella referenser.

I vår alltmer värderingsstyrda värld, där kunder ställer krav på ansvarstagande företag, måste kommunikationen vara medveten om vilka trender och värderingar som fungerar på just den plattform där marknadsföringen ska ske. Det finns en överhängande risk att missriktad humor och plumpa skämt skapar en mobb av missnöjda kunder, som ser till att använda sin konsumentkraft för att påverka och i slutändan kanske till och med få Reklamombudsmannen att fälla inslaget.

Finliret och gränsdragningen är A och O, liksom en djup kännedom om kunderna. Inom offentlig sektor och myndigheter kan humor användas för att göra information mer tillgänglig och underhållande för allmänheten. Humorn skulle också kunna skapa en mer avslappnad och positiv arbetsmiljö för de anställda. Det gemensamma skrattet kan öka stoltheten över arbetsplatsen och ge fler positiva ambassadörer för verksamheten.

Men humor uppfattas olika av olika människor, och här gäller att vara oerhört medveten om att det kan uppfattas som oprofessionellt eller olämpligt i vissa sammanhang. Det är klokt att ta ett utifrånperspektiv och testa om det fungerar i olika målgrupper. Därför är det viktigt att använda humor med omdöme och att alltid ha respekt för människors olika bakgrunder och erfarenheter. Men ett gott skratt förlänger livet, och ibland måste vi våga väcka glädjen.

Caroline Thunved
Vd och generalsekreterare för Sveriges Kommunikatörer