Vad har språklagen betytt för klarspråksarbetet i din organisation?

Porträttfoto på Anna Hammarström.

Allt, skulle jag tro. Att Migrationsverket efter lagens införande inledde ett systematiskt klarspråksarbete var säkert ingen slump. Det fanns engagerade personer i organisationen som verkade för det, och jag tror att lagen och uppmärksamheten kring språkfrågorna hade en avgörande betydelse. Det är också viktigt att kunna hänvisa till språklagen när man behöver argumentera för sin sak.

Anna Hammarström, språkexpert på Migrationsverket. Foto: Björn Bjarnesjö.

Två kvinnor står bredvid varandra. En har armarna i kors och den andra har armen på den andres axel.

Bolagsverket fick Klarspråkskristallen redan 1998, och språklagen bekräftade ytterligare att vi gjorde rätt. Lagen har gjort att det blivit enklare för oss att påverka alla sorters texter, även de som man på en myndighet på 90-talet kanske inte tänkte på: e-tjänster, webbformulär och e-postmeddelanden. Språkvården har etablerats som en självklar del i arbetet, och vi behöver inte be om att vara med.

Ingela Kjeller och Malin Bornhöft, språkvårdare på Bolagsverket. Foto: Anders Thorsell

Porträttfoto på Palle Lundberg.

Språklagen utgjorde startpunkten för Helsingborgs stads arbete med klarspråk, och den har hela tiden varit den grund vi stått på. Vi har tagit paragrafen om att 'språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt' på allvar och sedan 2014 utbildat cirka 5000 medarbetare i att skriva texter som är både korrekta och lätta att förstå.

Palle Lundberg, stadsdirektör i Helsingborgs stad. Foto: Lena Evertsson.

Porträttfoto på Linda Andersson.

Det är stor skillnad på våra texter i dag, jämfört med för tio år sedan. Språklagen har definitivt bidragit till att våra texter har blivit bättre. Vi lutar oss mot den för att få tyngd i vårt arbete med klarspråk. Ett av våra huvuduppdrag är ju att se till att Sveriges lagar och regler följs. I det perspektivet borde det vara ännu mer självklart att vi själva följer språklagen. Vi jobbar på det!

Linda Andersson, kommunikatör på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Foto: Amelie Wintzell.

Porträttfoto på Andreas Östlund.

Klarspråksparagrafen har varit både vägvisare och dörröppnare för oss som driver klarspråksarbetet på Design- och varumärkesavdelningen på PRV. 'Vårdat,
enkelt och begripligt' är den naturliga och gemensamma utgångspunkten för att få med hela verksamheten i arbetet. Eftersom vi är en myndighet med en juridiskt styrd verksamhet är det dessutom centralt att stå på en gedigen juridisk grund.

Andreas Östlund, varumärkeshandläggare på Patent- och registreringsverket.