Grattis språklagen tio år!

En dörröppnare, en grund att stå på och något att luta sig mot. När jag frågade några myndigheter vad språklagen har betytt för deras klarspråksarbete framträder bilden av ett hus med en tydlig stomme.

Porträttfotografi på Gabriella Sandström.

Framför allt är det något att gå till när man behöver stöd i sin argumentation.

I år är det tio år sedan språklagen trädde i kraft, och det uppmärksammar vi i det här numret. Vad har hänt på den här tiden? Är det fler som arbetar med klarspråk nu än före språklagen?

För att ta reda på hur det står till skickade vi på Språkrådet ut en enkät till landets alla kommuner, regioner och myndigheter och ställde frågor om deras klarspråksarbete.

Vi tog sedan hjälp av Karin Hansson för att sammanfatta resultaten och göra en fördjupad analys. I artikeln Klarspråk gör vi tillsammans berättar hon om vad hon kommit fram till och om hur vi på Språkrådet skulle kunna förbättra vårt stöd till klarspråksansvariga.

Jennie Spetz har tittat närmare på mejl som privatpersoner har skickat till myndigheter och som anknyter till språklagen. Trots att språklagen har ett enkelt språk är den ganska svår att tolka och förstå, skriver hon.

Till sist vill jag påminna om Klarspråkskristallen. I år vann Skatteverket, men vem tar hem nästa års fina pris? Dags att nominera nu!

Gabriella Sandström
Redaktör för Klarspråk