Språkfrågan: Hemsida, webbplats, webb eller sajt?

Vilket av de orden som passar bäst har med sammanhanget att göra, skriver vår terminolog Åsa Holmér.

Vi rekommenderar i första hand webbplats som benämning på en samling av webbsidor. Det kan inte missförstås och passar i de flesta sammanhang.

Ordet hemsida är vanligt och används oftast synonymt med webbplats. Det fungerar många gånger utmärkt. I vissa sammanhang, till exempel i myndigheters texter eller i texter av teknisk natur, kan webbplats vara att föredra eftersom hemsida kan uppfattas som oprecist eller vardagligt.

Sajt används som synonym till webbplats, och är i svenska texter bättre att använda än den engelska stavningen site. Sajt är för många ett ganska vardagligt ord, som därför passar sämre i formella sammanhang.

I många fall passar även kortformen webb, och den förekommer även i sammansättningar som föräldrawebb (webbplats för föräldrar) och utbildningswebb (en webbplats om utbildningar).

Åsa Holmér
Språkrådet