Grötfrossa i Grötlingbo?

Är Sylta-borna kända för sin kalvsylta och äts det extra mycket tomtegröt i Grötlingbo? Vi tittar närmare på några julmatiga ortnamn i Sverige.

Sylta

Namnet är känt sedan 1200-talet i Uppland och finns minst ett dussintal Sylta i Sverige och en rad andra namn på Sylt- runtom i landet. Namnet innehåller ett dialektord sylt eller sylta ’sank äng, sumpmark’, också ’strandäng, låglänt o. fuktig strandmark, som ofta översvämmas av hav’.

Orden sylta och sylt anses vara besläktade med ordet salt. I äldre svenska kunde sylta betyda ’salta in, lägga i saltlake’. Senare har ordet fått en allmän betydelse ’konservera matvaror’ (även med socker). Ordet för maträtten sylta är lånat från tyskan, men har samma salta ursprung.

Grötlingbo

Grötlingbo är en socken på Gotland. Maträtten gröt har dock inget med ortnamnet att göra, istället är det forngutniska ordet grautlingar som ligger bakom namnet. Grautlingar avsåg ursprungligen de som bodde på platsen, och det finns två olika tolkningar av ordets betydelse. Forngutniskans graut betyder ’stenig mark’ och den ena tolkningen är att efterleden -ling (-inge) är en så kallad inbyggarbeteckning (läs mer på namnverksamhetens sida Vad betyder inge och unge Länk till annan webbplats.). I den andra tolkningen är efterleden istället det forngutniska ordet ling ’ljung, ris’.

Ostvik

Ostvik är en tätort i Byske socken i Västerbotten och namnet kan faktiskt ha med matvarubeteckningen ost att göra. Namnet uttalas ”Åsstvik” och ”åsst” är Byskemål för ost. Men det finns osäkerheter i namntolkningen, förleden Ost- kan också vara kopplad till den närliggande bäcken, Storbäcken, som tidigare hette Osta och där innebörden är oviss.