Det julas för lussekatten

Julen är lussekattens mesta högtid. Den söta vetebullen är en kvarleva från äldre tiders högtidsbröd.

Lussekatter i olika former på två plåtar.

Lussekatter i olika former fotograferade år 1939. Foto: Gunnar Sundgren/Upplandsmuseet (CC BY-NC-ND).

Lussekatt är en vetebulle som i dag förknippas med advent, Lucia och jul. Bullen är oftast - men inte alltid - kryddad med saffran och ibland garnerad med russin, pärlsocker eller mandel.

Julgalt och prästens hår

Våra dagars lussekatt är en kvarleva från den äldre traditionen med figurbröd till högtider. Den kanske vanligaste formen idag är den S-formade julgalten eller enkel kuse. Andra former är kända under namn som gullvagn/julvagn, bock och prästens hår.

Från djävulskatt till lussekatt

Kärt barn har många namn, och det gäller i allra högsta grad lussekatten som även kallas lussebulle, lussekuse, saffranskuse och julkuse. I äldre tid kallades lussekatten i de västra delarna av Sverige för dövelskatt eller dyvelskatt, alltså ’djävulskatt’. Det kan möjligen kopplas till en tysk tradition där Christkindlein eller Kinken Jes (Jesusbarnet) i juletid delar ut duiveskater (bullar) till snälla barn.