Den viktiga julosten

De flesta av dagens julfirare köper julosten färdig i butik. Men förr var ystningen en viktig julförberedelse som ägde rum flera månader innan själva julen.

Närbild julost med tomtefigur på toppen.

Julosten är fortfarande viktig, men köps i dag oftast på butik.

Julosten har i alla tider haft lika stor betydelse för julbordet som skinkan. Den skulle sättas fram på julafton oskårad. Troligen skulle många fattiga familjer fått vara utan julost, om inte ostgänget funnits. Det var ett sorts kollektiv, vari den bättre lottade bringade gåvor till dem som hade det sämre ställt. Och det ansågs inte skamligt att ge bud om ostagänge. De inbjudna blevo ju bjudna på både mat och kaffe och alla voro nöjda.

Isof, ULMA 28488

Så berättas om äldre tiders julost i en arkivuppteckning från Misterhult i Småland. Den särskilt fina julosten ystades oftast under sommaren och hösten för att sedan sparas till julen. I södra och mellersta Sverige var det vanligt med ostkalas, ystegillen, då byns kvinnor i tur och ordning samlades hos varandra och hjälptes åt med ystningen. Särskilt i södra Sverige var det också vanligt med ett sådant ystningsgänge som beskrivs i citatet ovan. De som inte själva hade tillgång till mjölk kunde ställa till med ett ystningsgänge. De inbjudna hade med sig mjölk till en ost och blev i gengäld bjudna på kaffe och kakor.