Vacklande genus på julbordet

Får det vara ett apelsin till julölen, eller vill du hellre ha en apelsin till julölet? I dagens lucka tittar vi på julbordets vacklande genus.

Apelsin

Apelsinen eller apelsinet?

Normalt har varje substantiv i svenskan ett genus, utrum (n-genus: en marsipangris, marsipangrisen) eller neutrum (t-genus: ett fikon, fikonet). Men i svenskan finns också ett antal substantiv som har vacklande genus, det vill säga att ordet kan ha både n-genus och t-genus. Det gäller till exempel beteckningar för kemiska ämnen (acetonen/acetonet) och tyger (nylonen/nylonet). Det finns också ord som i det dialektala talspråket har annat genus än i standardskriftspråket.

Exempel från julbordet

Vi hämtar några exempel på vacklande genus från julbordet.

Apelsin

Apelsin har n-genus i skriftspråket och standardsvenskan (en apelsin, apelsinen). Men i vissa dialekter har ordet t-genus i talspråket: ett apelsin, apelsinet.

Choklad

I standardsvenska har choklad n-genus (en choklad, chokladen). I skånskan kan choklad ha t-genus (ett choklad) och används då i betydelsen ’en chokladkaka’. Det är en dialektal egenhet med lång tradition – bruket finns belagt sedan 1700-talet.

Dricka

Substantivet dricka kan ha både n- och t-genus, men får en viss betydelseförändring beroende på vilket som används. N-genus (drickan) används om läskedryck eller öl i flaska eller burk, exempelvis lingondrickan står i kylen. T-genus (drickat) används mer vardagligt om dryckesvaror: om du tar maten, så tar jag drickat.

Godis

Även ordet godis får något ändrad betydelse beroende på genus. T-genus (ett godis, godiset) används om sötsaker, medan n-genus (en godis, godisen) används om en godisbit.

Julöl

Substantivet öl kan ha både n-genus (en julöl, julölen) och t-genus (ett julöl, julölet). I de flesta fallen går båda genusen bra, men om man talar om öl som ’ett glas öl’ eller ’en flaska öl’ används bara n-genus: ge mig en öl, hämta ölen.

Saffran

Saffran har både n-genus och t-genus (en/ett saffran, saffranen/saffranet), men t-genus är betydligt vanligare när kryddan omnämns i bestämd form: det blir fin färg av saffranet. Språkvårdarna rekommenderar för konsekvensens skull att genomgående använda t-genus.

Stearin

Stearin har oftast t-genus (stearinet), men liksom många andra kemiska ämnen har ordet ett vacklande genus och kan även användas med n-genus (stearinen).

Tack för maten!

Det avslutande substantivet tack har också ett vacklande genus. Oftast används t-genus (ett stort tack för maten), men i vissa fraser används n-genus (är det här tacken?).