Här kommer Anna med kanna och Tomas fylletunna

Att dricka jul är en av våra äldsta jultraditioner och fortfarande i dag lanseras särskilda julöl varje år. I äldre tid var Annadagen den 9 december förknippad med den viktiga julbrygden.

Fotografier på kvinna som häller ut vatten ur trätunnor på ena bilden och lägger enris i ett stort kar på den andra.

Ölbrygd i Hablingbo socken på Gotland år 1947. Linnéa Pettersson sköljer ur sina dryckeskaggar med friskt vatten (till vänster) och lägger färska enriskvistar till kokning i brygghuspannan (till höger). Foto: Gunhild Thörn (Isof, ULMA 18918).

Öldrickandet är en jultradition med rötter långt in i förkristen tid. Till jul bryggdes ett extra fint och starkt öl som skilde sig från vardagens öl och svagdricka och som innehöll hemliga kryddblandningar.

I traditionen är de båda märkesdagarna Annadagen den 9 december och Tomasdagen den 21 december särskilt kopplade till julbrygden. I vissa delar av landet skulle julbrygden påbörjas på Annadagen, i andra delar skulle bryggningen ha kommit så långt att ölet gick att smaka av. Tomasdagen kallas ibland för ”Tomas fylletunna” och det är kopplat till traditionen att julölet fick provsmakas denna dag.