Sveriges medeltida personnamn

Sveriges medeltida personnamn, häfte 17

Ordboken Sveriges medeltida personnamn innehåller i princip alla personnamn, både förnamn och tillnamn, som har bevarats i skriftliga källor från det medeltida Sverige.

Utgivningen sker häftesvis och har nu hunnit till och med häfte 17, som behandlar namnen IordanIøøs.

Utgivningsår: 1967–
Serie: Sveriges medeltida personnamn

Ordboken ska uppta samtliga personnamn, både förnamn och tillnamn, som under medeltiden har brukats i Sverige inom dess nuvarande gränser och i Finland, med undantag av rent finskspråkiga namn. År 1520 gäller som ungefärlig gräns framåt i tiden för de medeltida beläggen. Även namn från de gamla danska och norska landskapen tas med: Skåne, Blekinge och Halland samt Bohuslän, Jämtland och Härjedalen.

Grunden är samlingarna i Uppsala, som innehåller närmare en miljon kort med belägg på namn från medeltiden och 1500-talet.

Läs digitalt: