Projektet Sveriges ortnamn

Sveriges ortnamn (SO) ett långsiktigt grundforskningsprojekt med syfte att systematiskt tolka ortnamnen i Sverige.

Syftet med projektet är att systematiskt tolka ortnamnen i Sverige, både bebyggelsenamn och naturnamn, och publicera resultaten i serien Sveriges ortnamn. På så sätt skapas en bearbetad namnkorpus av mycket stor betydelse för forskning inom såväl språkvetenskap som arkeologi, landskapshistoria och kulturhistoria.

Från 1906 och framåt

bokomslag

Det första bandet av Sveriges ortnamn.

Det allra första bandet av Sveriges ortnamn kom ut i september 1906 och behandlade namnen i Väne härad i dåvarande Älvsborgs län. Arbetet har sedan fortsatt län för län och har resulterat i ett stort antal böcker i separata serier, bland annat Ortnamnen i Östergötlands län. Hittills har totalt 77 band givits ut. Tre län har behandlats i sin helhet (bebyggelsenamn och naturnamn), nämligen Skaraborgs, Värmlands och Älvsborgs län. För Hallands och Västernorrlands län är bebyggelsenamnen i sin helhet publicerade.

Landskap för landskap

Numera följer utgivningen istället landskapsgränserna, och varje del i serien omfattar normalt en kommun. Delarna har karaktär av lexikon där varje namn behandlas och tolkas i en separat artikel. Namnartiklarna innehåller uppgifter om namnens äldre belägg och uttal, och ofta även om platsens bebyggelsehistoria och terrängförhållanden – uppgifter som tillsammans utgör grunden för en korrekt tolkning av namnet.

Ett stort projekt​

omslag

Det senaste bandet av Sveriges ortnamn.

Sveriges ortnamn är ett mycket stort projekt som bedrivs med små medel. De färdigställda delarna täcker betydande delar av landet, men mycket återstår. Historiskt sett har valen av arbetsområden skett utifrån de enskilda författarnas kompetens. Forskarna var ofta specialiserade på det egna landskapets ortnamn, och det blev därför naturligt att hålla sig till detta även i Sveriges ortnamn.

I dag eftersträvar vi en regional balans i utgivningen. För närvarande arbetar vi med två landskap i södra Sverige (Södermanland och Östergötland) och ett landskap i norra Sverige (Jämtland).

Inte hela landet​

Även om serien heter Sveriges ortnamn omfattar den inte hela Sverige. För övre Norrland finns en särskild serie, Övre Norrlands ortnamn (ÖNO), där arbete pågår med en del för Västerbotten. Ortnamnen i det gamla Göteborgs och Bohus län finns publicerade i serien Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län (OGB), där arbetet pågår med den sista delen. Ortnamnen i Skåne län publiceras i serien Skånes ortnamn (SkO).

Utgivna delar av Sveriges ortnamn

Ortnamnen i Blekinge län

Del 2, Bräkne härad. Territoriella namn (1971)

Ortnamnen i Dalarnas (tidigare Kopparbergs) län:

Del 7, Leksands kommun. Bebyggelsenamn (2001). Utgått.

Del 10, Mora kommun. Bebyggelsenamn (1990)

Ortnamnen i Jämtlands län

Del 3, Bräcke kommun. Bebyggelsenamn (1995)

Del 6, Ragunda kommun. Bebyggelsenamn (1983)

Ortnamnen i Hallands län

Del 1, Bebyggelsenamnen i södra Halland (1948). Utgått.

Del 2, Bebyggelsenamnen i mellersta Halland (Årstads och Faurås härader) (1950). Utgått.

Del 3, Bebyggelsenamnen i norra Halland (Himle, Viske och Fjäre härader) (1980). Utgått.

Ortnamnen i Hälsingland

Del 2:2, Hudiksvalls kommun, Hudiksvallsområdet. Bebyggelsenamn (2014)

Ortnamnen i Jönköpings län

Del 2, Mo härad. Bebyggelsenamn (1974)

Ortnamnen i Kalmar län

Del 7, Mörbylånga kommun. Bebyggelsenamn (2007)

Ortnamnen i Skaraborgs län (avslutad)

Del 1, Inledning (1972)

Del 2, Barne härad. Territoriella namn (1961)

Del 3, Frökinds härad. Territoriella namn (1961)

Del 4, Gudhems härad. Territoriella namn (1954). Utgått.

Del 5, Kinne härad. Territoriella namn (1965). Utgått.

Del 6, Kinnefjärdings härad. Territoriella namn (1966)

Del 7, Kåkinds härad. Territoriella namn (1950). Utgått.

Del 8, Kållands härad. Territoriella namn (1963). Utgått.

Del 9, Laske härad. Territoriella namn (1962)

Del 10, Skånings härad. Territoriella namn (1960). Utgått.

Del 11:1, Vadsbo härad. Norra delen. Territoriella namn (1969)

Del 11:2, Vadsbo härad. Södra delen. Territoriella namn (1967). Utgått.

Del 12, Valle härad. Territoriella namn (1958). Utgått.

Del 13, Vartofta härad. Territoriella namn (1955). Utgått.

Del 14, Vilske härad. Territoriella namn (1957)

Del 15, Viste härad. Territoriella namn (1964)

Del 16, Åse härad. Territoriella namn (1965)

Del 17, Naturnamn (1970)

Del 18, Rättelser och tillägg. Register (1973–1980)

Ortnamnen i Uppsala län

Del 5:1, Uppsala kommun. Uppsalas gatunamn (1994)

Ortnamnen i Värmlands län (avslutad)

Del 1, Inledning (1984)

Del 2, Fryksdals härad (1923)

Del 3, Färnebo härad (1934)

Del 4, Gillbergs härad (1922)

Del 5, Grums härad (1926). Utgått.

Del 6, Jösse härad (1942). Utgått.

Del 7, Karlstads härad (1922)

Del 8, Kils härad (1939)

Del 9, Nordmarks härad (1950–1952). Utgått.

Del 10, Nyeds härad (1925)

Del 11, Näs härad (1944)

Del 12, Visnums härad (1939)

Del 13, Väse härad (1924)

Del 14, Älvdals härad (1938)

Del 15, Ölme härad (1939)

Del 16, Register (1962)

Ortnamnen i Västernorrlands län

Del 1, Ångermanlands södra domsagas tingslag. Territoriella namn (1955). Utgått.

Del 2, Ångermanlands mellersta domsagas tingslag. Territoriella namn (1965)

Del 3, Ångermanlands västra domsagas tingslag. Territoriella namn (1967)

Del 4, Ångermanlands norra domsagas tingslag. Territoriella namn (1972)

Ortnamnen i Västmanlands län

Del 5:1, Heby kommun, norra delen. Bebyggelsenamn (1988)

Ortnamnen i Älvsborgs län (avslutad)

Del 1, Inledning (1923–1948). Utgått.

Del 2, Ale härad (1909). Utgått.

Del 3, Bjärke härad (1906). Utgått.

Del 4, Bollebygds härad (1909). Utgått.

Del 5, Flundre härad (1906).

Del 6, Gäsene härad (1911). Utgått.

Del 7:1, Kinds härad. Norra delen (1919). Utgått.

Del 7:2, Kinds härad. Södra delen (1918). Utgått.

Del 8, Kullings härad (1914). Utgått.

Del 9:1, Marks härad. Norra delen (1916). Utgått.

Del 9:2, Marks härad. Södra delen (1917). Utgått.

Del 10, Redvägs härad (1908)

Del 11, Vedens härad (1910). Utgått.

Del 12, Väne härad (1906). Utgått.

Del 13, Vättle härad (1908). Utgått.

Del 14, Ås härad (1909). Utgått.

Del 15, Nordals härad (1911). Utgått.

Del 16, Sundals härad (1910). Utgått.

Del 17, Tössbo härad (1913). Utgått.

Del 18, Valbo härad (1915). Utgått.

Del 19, Vedbo härad (1915). Utgått.

Del 20, Rättelser och tillägg. Register (1940). Utgått.

Ortnamnen i Östergötlands län

Del 4, Björkekinds härad. Bebyggelsenamn (1989)

Del 11, Hammarkinds härad. Bebyggelsenamn (1982)

Del 15, Lösings härad. Bebyggelsenamn (1991)

Del 16, Memmings härad. Bebyggelsenamn (1995)

Del 17, Skärkinds härad. Bebyggelsenamn (1986)

Del 22, Östkinds härad. Bebyggelsenamn (1984)

Projektfakta

Pågår
1906–

Resultat/kunskapsförmedling
Publikationen Sveriges ortnamn. Flera av böckerna går att läsa som pdf eller beställa i tryckt format, läs vidare på sidan Sveriges ortnamn.