Ortnamnen i Skaraborgs län 07. Territoriella namn i Kåkinds härad

Ortnamnen i Skaraborgs län 07. Territoriella namn i Kåkinds härad

Ortnamnen i Skaraborgs län del 7. Territoriella namn i Kåkinds härad.

Författare: Ivar Lundahl
Utgivningsår: 1950
Serie: Sveriges ortnamn