Ortnamnen i Värmlands län 16: Register 1. A. Territoriella namn B. Naturnamn

Ortnamnen i Värmlands län 16: Register 1, A. Territoriella namn B. Naturnamn

Ortnamnen i Värmlands län del 16. A. Territoriella namn. B. Naturnamn.

Utgivningsår: 1962
Serie: Sveriges ortnamn