Ortnamnen i Skaraborgs län 03. Territoriella namn i Frökinds härad

Ortnamnen i Skaraborgs län 03. Territoriella namn i Frökinds härad

Ortnamnen i Skaraborgs län del 3. Territoriella namn i Frökinds härad.

Författare: Ivar Lundahl
Utgivningsår: 1961
Serie: Sveriges ortnamn