Ortnamnen i Skaraborgs län 01. Inledning

Ortnamnen i Blekinge län 2. Territoriella namn i Bräkne härad

Ortnamnen i Skaraborgs län del 1. Inledning.

Författare: Ivar Lundahl
Utgivningsår: 1972
Serie: Sveriges ortnamn